Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-04

aXichem AB: aXichem inleder samarbete med ledande aktörer inom jordbruksproduktion och foder

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga
industrikemikalier, står i begrepp att inleda ett samarbete, avseende
aXichems naturanaloga capsaicin, aXiphen, med en av världens tio
största producenter inom jordbruksproduktion. Den asiatiska
producenten har verksamhet i inom flera områden, bland annat
uppfödning av fjäderfä, svin och nötboskap samt foder- och
livsmedelsproduktion.

Inom ramen för samarbetet kommer tester på sammanlagt 840 000
kycklingar att genomföras, där hälften av djuren får ett foder där
aXiphen ingår, medan resterande djur får sitt vanliga foder. Testerna
kommer att ske under tre produktionscykler vid en av
produktionsföretagets anläggningar i Thailand. Planen är att göra
testerna under första halvan av 2019. Produktionsföretaget kommer att
stå för halva kostnaden för den mängd aXiphen som behövs för testet,
motsvarande cirka 300 000 kronor. Detta innebär i princip
kostnadstäckning för aXichem. Om testerna ger ett gott resultat som
parterna att gå vidare i avtalsförhandlingar.

- Vi är mycket nöjda med att kunna inleda samarbetet med en
storproducent av kycklingar och av kycklingfoder. För att asiatiska
kycklingproducenter ska kunna exportera sina varor till Europa krävs
inom kort totalt antibiotikafri uppfödning. De fina resultat vi
hittills sett av aXiphen som ingrediens i kycklingfoder när det
gäller att förebygga salmonella och få snabbare tillväxt hos
kycklingen gör oss till ett mycket intressant alternativ. Jag ser på
sikt en stor potential i det här samarbetet, men förväntar inga
intäkter från samarbetet förrän tidigast i slutet av 2019, säger
Torsten Helsing, VD i aXichem.

Det asiatiska företaget är börsnoterat, har försäljning i mer än 30
länder och en årlig omsättning på mer än 45 miljarder. Bolaget
sysselsätter cirka 300 000 personer globalt.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 4 december 2018 kl 15:15

Torsten Helsing, VD i aXichem, + 46 46-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Södergatan 26 · 211 34 Malmö · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-inleder-samarbete-med-led...
http://mb.cision.com/Main/8586/2692215/957576.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.