Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-22

aXichem AB: aXichems ansökan avseende Novel Food-godkännande för aXiphen® går in i ny fas i EUs granskningsprocess

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga
industrikemikalier, lämnade i februari i år in en ansökan om
godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food.
aXichem fick i augusti besked från europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority), att
ansökan är bedömd som komplett och korrekt, vilket är första steget i
processen. Ansökan har nu gått in i en ny fas och aXichem har
mottagit några frågor från EFSA, vilket är normalt förfarande i
granskningsprocessen.

- Vi har gått igenom EFSAs frågor och bedömer att dessa kan besvaras i god till innan tidsfristen i slutet av januari, vilket är positivt. Vi ser inte att det ska behövas några ytterligare studier eller någon annan åtgärd som förändrar det antagande om tidpunkt för godkännande som vi tidigare resonerat kring. Med den information vi har idag är min bild i stort oförändrad och vi bör ha ett godkännande i början av 2019. Men säker kan jag naturligtvis inte vara. Processen måste ha sin gång, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichems ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen är utformad så
att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283,
som implementerades 1 januari 2018.

Om Novel Food
Nya livsmedel, Novel Food (NF), är reglerade i förordning EG nr 258/97
om nya ingredienser för livsmedel och foder, som inte tidigare
funnits på marknaden i någon större utsträckning, innan
EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana ingredienser
måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får
börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att
kontrollera att nya ingredienser är säkra. Mer information om hur en
Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 november 2018
kl 10:45

Torsten Helsing, VD i aXichem, + 46 46-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Södergatan 26 · 211 34 Malmö · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichems-ansokan-avseende-novel-f...
http://mb.cision.com/Main/8586/2679910/950101.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.