Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-05

aXichem AB: aXichems företrädesemission övertecknad med 292 procent. Beslut om övertilldelningsemission. Bolaget tillfö...

aXichem AB:s (publ) ("aXichem" eller "Bolaget") nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") har
avslutats. Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent, varför
Bolaget har beslutat att genomföra en övertilldelningsemission
("Övertilldelningsemissionen"). Bolaget tillförs därmed sammanlagt
55,9 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Torsten Helsing, VD

"Vi är mycket glada över det stora intresse som visats för aXichem och
Bolagets framtida resa, med en övertecknad Företrädesemission och
utnyttjad Övertilldelningsemission som tillför Bolaget cirka 55,9
MSEK före emissionskostnader. Vi är många som tror på aXichems
framtida tillväxt utifrån den förestående kommersialiseringen av
aXiphen®. Kapitalanskaffningen ger oss nu än bättre förutsättningar
att genomföra kommersialiseringen genom en stärkt organisation och
produktion."

Företrädesemissionen övertecknades med 292 procent. 675 070 A-aktier
tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 99 procent
av Företrädesemissionen, och 1 999 777 A-aktier tecknades utan stöd
av teckningsrätter, motsvarande cirka 293 procent av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med
292 procent och garantiåtagandena som lämnades av ett antal externa
investerare behövde inte tas i anspråk.

För att möjliggöra tilldelning till de intressenter som inte erhållit
tilldelning i Företrädesemissionen samt för att kunna bredda och
stärka Bolagets ägarbas, har styrelsen beslutat, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2018, att ge ut ytterligare
250 000 A-aktier till en teckningskurs om 60,00 SEK per aktie,
motsvarande cirka 15,0 MSEK, på de villkor som anges i prospektet
avseende Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer
totalt 931 784 A-aktier att ges ut och Bolaget tillförs därmed cirka
55,9 MSEK före emissionskostnader.

Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter beräknas distribueras den 6 februari 2019 genom
utskick av avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas
kontant senast på likviddagen, den 11 februari 2019, i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare
erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares
rutiner. Tilldelning av aktier i Övertilldelningsemissionen
tillfaller personer som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan
att erhålla full teckning. Enbart de som erhåller tilldelning kommer
att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer
Bolagets aktiekapital att öka med 136 356,80 SEK till sammanlagt 3
136 206,60 SEK. Antalet A-aktier i Bolaget kommer öka med 681 874
aktier till totalt 15 681 033 aktier.

Efter registrering av de aktier som emitteras inom ramen för
Övertilldelningsemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets
aktiekapital att öka med ytterligare 50 000,00 SEK till totalt 3 186
206,80 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare
250 000 aktier till totalt 15 931 033 aktier.

Handel med BTA

Handel med betald tecknad aktie (BTA) kommer att ske på Nasdaq First
North fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos
Bolagsverket. Tecknare som erhållit tilldelning i
Övertilldelningsemissionen kommer att erhålla betalda tecknade aktier
av serie 2 (BTA 2) vilka inte kommer att tas upp till handel på
Nasdaq First North utan omvandlas till A-aktier i aXichem när
Övertilldelningsemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Registrering av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen
beräknas ske i slutet av februari 2019.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
legal rådgivare till aXichem i samband med Företrädesemissionen och
Övertilldelningsemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Helsing, verkställande direktör

+46 70 686 33 55

Gunilla Savring, Investor Relations

+ 46 73 442 93 64

Detta är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 5 februari 2019, kl.20:00 CEST.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A.
Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121
576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichems-foretradesemission-overt...
https://mb.cision.com/Main/8586/2732966/986145.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.