Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-31

aXichem AB: Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2018. Årsstämman
fattade följande huvudsakliga beslut:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bolagetsresultat skulle balanseras i ny räkning;

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

att styrelseledamöterna ska arvoderas med ett och ett halvt prisbasbelopp vardera och styrelseordföranden med tre prisbasbelopp;

att till styrelseledamöter omvälja Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing samt att omvälja Jan Gustavsson till styrelseordförande;

att valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures, och Torsten Helsing, Manakin LTD;

att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag; samt

att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra

att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Södergatan 26 · 211 34 Malmö · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-axich...
http://mb.cision.com/Main/8586/2536585/851911.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.