Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-19

AXIS COMMUNICATIONS: Axis AB: Kommuniké från årsstämma 2018

Axis AB (publ) har den 18 april 2018 hållit årsstämma. I det följande
redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

På begäran av aktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga
aktier i bolaget beslutade årsstämman om minoritetsutdelning om 1,44
kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastslogs den 20
april 2018.

Yttrande avseende särskild granskning

På årsstämman framlades yttrandet avseende den särskilda granskning
som genomförts, varvid den särskilde granskaren rapporterade att Axis
styrelse och ledning under granskningsperioden har agerat i enlighet
med aktiebolagslagen och andra tillämpliga regelverk och utifrån vad
som är det bästa för Axis AB och därmed för bolagets samtliga
aktieägare.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning för Axis AB samt koncernens resultat- och
balansräkning.

Beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut avseende val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med bolaget största ägare Canon Inc:s
förslag, nämligen

· att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan
några styrelsesuppleanter,

· att omvälja styrelseledamöterna Biörn Riese, Håkan Kirstein,
Martin Gren och Toshizo Tanaka,

· att välja Marianne Brismar som ny styrelseledamot,
· att omvälja Biörn Riese som ordförande i styrelsen, samt
· att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med sammanlagt 2
000 000 kr, att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande
och 400 000 kr till var och en av övriga ledamöter, med undantag för
Toshizo Tanaka som inte ska erhålla någon ersättning

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till
bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, riktlinjer
för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra personer i bolagets ledning. Riktlinjerna
överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har
tillämpats, med undantag för att ett nytt långsiktigt bonusprogram
för ledande befattningshavare i bolaget inrättas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager, Axis
Communications

Tel: 046 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com
Om Axis Communications Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar
som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare
inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att
kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna
plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett
globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner
och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på
befintliga och nya marknader. Axis har över 2 800 engagerade
anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett
globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt
företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS).
Mer information om Axis finns på www.axis.com.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=482819...
http://mb.cision.com/Main/968/2499383/824784.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.