Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Axkid AB: Axkid AB - Delårsrapport kvartal 1 2020

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Stark tillväxt och implementering av effektiviseringsprogram

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 22 845 KSEK (20 489)
· Bruttomarginalen uppgick till 44 procent (42)
· Rörelseresultatet uppgick till -160 KSEK (887)
· Resultatet efter skatt uppgick till -279 KSEK (486)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,05)

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början

· Kreditfaciliteten har utökats med 5 MSEK och uppgår till 30 MSEK.

· Fabriken i Kina är driftsatt och produktionen av Axkid One är
uppstartad med beräknad selektiv lansering i butik i början av juni.

· Covid-19 pandemin har påverkat försäljningen kraftigt negativt
under andra hälften av mars månad och kommer fortsatt påverka bolaget
negativt även i Q2, särskilt på våra Europeiska marknader. För att
förbättra likviditeten har kortsiktiga besparingsåtgärder såsom
permitteringar genomförts i Tyskland och Frankrike.

· Som en del i omställningen av bolaget från att fokusera stora
resurser på produktutveckling till att öka sin geografiska närvaro
och försäljning i Europa, har en rad effektiviseringar genomförts,
främst på det svenska huvudkontoret. Den årliga besparingen beräknas
till 5 miljoner kronor med full effekt från oktober 2020.

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

Året 2020 började med en försäljningstillväxt på över 20 procent
främst drivet av en stark utveckling i Europa. Under mars månad vek
efterfrågan kraftigt beroende på COVID-19 epidemin vilket tvingade
många av våra återförsäljare att stänga. Trots en ökning av
försäljningen via e-handel har detta inte kunnat kompensera för
försäljningstappet i våra fysiska butiker på viktiga europeiska
marknader såsom Polen, Spanien, Tyskland och England. Vi uppnådde
trots dessa svårigheter en tillväxt mot föregående år på 11 procent
varav försäljningen utanför nordens gränser ökade med 24 procent och
den nordiska marknaden nådde en omsättning i nivå med föregående år.
Som tidigare kommunicerat tror vi att det är tillväxten hos våra
kunder utanför Norden som kommer att förflytta Axkid till nya nivåer,
även om Norden fortsatt kommer att vara en viktig del för vår
framtida utveckling. Det är glädjande att se att denna utveckling har
införlivats under det första kvartalet.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -160 tkr vilket till stor
del beror på den snabbt skiftande marknaden med en snabbt sjunkande
försäljning mot slutet som inte gick att parera i samma hastighet på
kostnadssidan. Under andra halvan av 2019 gjordes ett
förbättringsarbete för att öka bruttomarginalen vilket under första
kvartalet nu gett oss en positiv effekt. Under fjärde kvartalet 2019
uppgick bruttomarginalen till 38,5 procent att jämföra med 44,4
procent för det första kvartalet 2020, en betydande förbättring som
ger stor effekt på resultatet.

Kostnadsmassan var lägre under första kvartalet 2020 tack var
implementerat effektivitetsprogram. När hela effektivitetsprogrammet
genomförts räknar vi med att det kommer att ge besparingar på 5
miljoner kronor på årsbasis

Kassaflödet har under ett antal kvartal belastats negativt främst
hänförligt till stora investeringar i utvecklingen av nya produkter.
Under kommande verksamhetsår räknar vi med klart lägre
utvecklingskostnader och därav ett bättre kassaflöde.

Som vi tidigare kommunicerat är utsikterna för den närmsta tiden
osäkra på grund av Covid-19. Främst ser vi utmaningar i det korta
perspektivet för försäljningen i fysiska butiker i hela Europa. Vi
kan dock se en viss positiv rörelse när länderna sakta börjat öppna
upp mer för butiker och handel. I skrivande stund så har Covid-19 en
betydande effekt på försäljningen och kassaflödet. Detta är något som
vi följer noggrant för att anpassa vår kostnadsmassa i den
utsträckningen det är möjligt. Det är dock svårt att förutse hur
marknaden kommer utveckla sig under 2020 och hur stora effekterna
blir av den rådande Covid-19 epidemin. Vi har en bra dialog med
banken och vi prioriterar att säkerställa likviditeten i första hand
med främmande kapital, interna åtgärder samt med våra affärspartners.
Om krisen blir långvarig kan vi inte utesluta en kapitalanskaffning
från våra ägare.

Avslutningsvis har vi nu börjat leverera ut vår nya produkt Axkid One
till marknaden. De första serierna kommer att nå konsument i början
av sommaren och de närmsta månaderna kommer vi att visa upp mer av
vår nya plattform. Monteringsfabriken i Kina är nu fullt operationell
vilket är en viktig del för vår framtida utveckling som bolag.

Göteborg Maj 2020

Daniel Johanson, VD

Övrig information

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

- Bolagsstämma 12:e maj

- Rapporten för det andra kvartalet publiceras den 25:e augusti

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken
och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och
producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva
säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och
komfort.

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel
Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axkid-ab/r/axkid-ab---delarsrapport-kvartal-1...
https://mb.cision.com/Main/11633/3106854/1244297.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.