Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Axolot Solutions Holding AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   Januari - December 2019

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER OCH FOKUS PÅ
KOMMERSIALISERING

Finansiellt sammandrag:

Fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för motsvarande
kvartal 2018)

· Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 83 tkr
(0)

· Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933)
· Nettoresultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,27)
Första till fjärde kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 143 tkr (1 451 tkr för
motsvarande period 2018)

· Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 193 tkr
(105)

· Rörelseresultatet blev -25 995 tkr (-18 238)
· Nettoresultat per aktie uppgick till -0,98 kr (-1,61)
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019
· Likvida medel uppgick till 20 194 tkr vid årets slut
Händelser under fjärde kvartalet 2019

· Axolot tecknar ytterligare ett provkörningsavtal med
slipmassatillverkare i Norge

· Axolot tecknar provkörningsavtal med
· kemikalietillverkare i England
· papperstillverkare Hellefoss Paper i Norge
· bioraffinaderiet SunPine i Piteå
· De längre provkörningar som pågår inom rening av hårt förorenade
vatten av olika slag respektive tillvaratagande av värdefulla ämnen i
avfallsvatten fortsätter att ge goda resultat. Axolot utvärderar
tillsammans med de olika kunderna en fortsättning i form av
kommersiella projekt.

· Axolot har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium
och andra tungmetaller ur elfilteraska

· Information om årsstämma 2020 samt ledamöter i Valberedningen
· Extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot, tillika
styrelseordförande

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072 198 76 50, mejl:
marie.landfors@axolotsolutions.com
(marten.olausson@axolotsolutions.com)

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl:
anita.haak@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
februari 2020 kl 08:00 CET.

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som
säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att
erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl
beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är
kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta
innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och
bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North
Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är
bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl
info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axolot-solutions-holding-ab/r/bokslutskommuni...
https://mb.cision.com/Main/17479/3034710/1193722.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.