Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Axolot Solutions Holding AB: DELÅRSRAPPORT  Januari - Mars 2020

AXOLOTS DEFINIERADE TEKNISKA PLATTFORM TAR FORTSATT FORM I BEFINTLIGA
OCH NYA SPÄNNANDE KUNDPROJEKT

SAMMANDRAG AV FÖRSTA KVARTALET 2020

Finansiellt

· Nettoomsättningen uppgick till 725 tkr (169 tkr för motsvarande
kvartal 2019)

· Övriga intäkter uppgick till 446 tkr (0), vilket avser fortsatt
bidrag från finländsk jordbruksmyndighet till ett framgångsrikt
reningsprojekt som inleddes under 2019

· Rörelseresultatet blev -6 237 tkr (-5 669)
· Nettoresultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,21)
Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

· Mot bakgrund av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en
följd av Covid-19 viruset, fattade styrelsen i Axolot Solutions i
mars månad beslut om ett åtgärdspaket för att anpassa organisationen
till de nya förutsättningarna. De konkreta åtgärderna innefattar
framförallt personalneddragningar och minskade konsultuppdrag.
Provkörningar kommer dock att fortsätta utföras och Axolot avser ha
en beredskap för att kunna börja leverera kommersiella anläggningar
så snart marknadsläget tillåter.

· Som en del av åtgärdspaketet beslutade styrelsen att vissa roller
i ledningsgruppen ska samordnas. Detta innebär att forskningschef
Martin Ragnar tar över som ny VD för Axolot, senast från augusti
2020, och att rollen som CTO kommer att utgå. Marie Landfors och
Daniel Holm kommer därmed att lämna Bolaget efter uppsägningstidens
slut.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072 198 76 50, mejl:
marie.landfors@axolotsolutions.com
(marten.olausson@axolotsolutions.com)

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl:
anita.haak@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29
april 2020 kl 08:00 CET.

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som
säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att
erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl
beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är
kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta
innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och
bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North
Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är
bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl
info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axolot-solutions-holding-ab/r/delarsrapport--...
https://mb.cision.com/Main/17479/3097442/1238330.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.