Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-26

Axolot Solutions Holding AB: Extra bolagsstämma i Axolot godkände styrelsens beslut om nyemissioner

Vid dagens extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 9 november 2020 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt en riktad nyemission avseende garantiersättning. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Villkoren för företrädesemissionen i sammandrag

 • Nyemissionen omfattar högst 26 503 948 aktier, och kan inbringa bolaget ca 25.2 MSEK vid full teckning.
 • Företrädesrätt för aktieägarna 1:1, varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,95 SEK per aktie. 
 • Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser (5 MSEK) och emissionsgarantier (15 MSEK) till sammantaget 20 MSEK, det vill säga ca 79,4 procent.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

 • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 1 december 2020.
 • Första dag för handel med aktien exklusive teckningsrätt är den 2 december 2020.
 • Avstämningsdag är den 3 december 2020. 
 • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 8 - 22 december 2020.
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 8 - 18 december 2020. 
 • Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") sker från och med den 8 december 2020 fram till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 3 (11-15 januari) 2021. 
 • Utfallet i nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 29 december 2020.

Riktad nyemission till emissionsgaranter

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 790 000 aktier avseende garantiersättning.

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om ca 5 MSEK från befintliga aktieägare, samt emissionsgarantier om ca 15 MSEK. Emissionsgarantiersättningen uppgår till tio procent av det garanterade beloppet. Garantiersättningen erläggs till hälften kontant och till hälften med nyemitterade aktier till avräkningskursen 0,95 SEK. Den kontanta garantiersättningen uppgår till totalt ca 750 000 SEK. Den del av garantiersättningen som betalas med nyemitterade aktier uppgår till totalt ca 789 474 aktier (antalet kan påverkas marginellt genom avrundningseffekter).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com (http://peter.lysell@sharinginsight.com)

Anita Haak, CFO, tel 070 17 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.