Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

B3 Consulting Group AB (publ): Kallelse till årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ)

Aktieägarna i B3 Consulting Group AB (publ), 556606-3300, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00. Årsstämman
kommer att avhållas i bolagets lokaler med adress Kungsbron 2,
Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.30.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag
den 8 maj 2020,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast
fredag den 8 maj 2020, kl. 12.00, under adress B3 Consulting Group AB
(publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm, per telefon till 08-410
143 40 (uppge anmälan till årsstämma) eller per e-post till
stamma@b3.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman
(s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara
verkställd den 8 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag
hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman
ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten
och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom
registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.b3.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger
sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för
kallelsen till 7 521 875, av vilka inga ägs av bolaget.

Information med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har bolagets styrelse beslutat om att begränsa
planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer
att erbjudas. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och
antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning
av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara
personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud.
Motsvarande möjlighet uppmanar bolaget även för aktieägare som är
sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en
riskgrupp.

Anförande av VD kommer att läggas upp på bolagets webbplats i förväg.
Frågor på anförandet är välkomna att mailas till ir@b3.se

Se bifogad fullständig kallelse.

För mera information, kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, 0727007082,
annette.bjorklund@b3.se

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag
och har idag över 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta
företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med
hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också
efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter,
erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med
toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI
Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar
framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett
rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge,
Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall och Örebro
samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns på www.b3.se

B3 Consulting Group AB (publ), Box 8, 101 20 Stockholm. Kungsbron 2. Tel. 08-410 143 40 Org.nr. 556606-3300

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/b3-consulting-group-ab--publ-/r/kallelse-till...
https://mb.cision.com/Main/13779/3086429/1229476.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.