Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Bahnhof: Protokoll och kommuniké från Bahnhofs årsstämma 2020

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 12 maj 2020 hållit årsstämma på
Bahnhofs huvudkontor, Tunnelgatan 2 Stockholm och elektroniskt med
anledning av rådande omständigheter kring Covid-19. Alla beslut som
fattades var i linje med förslagen i kallelsen. Till protokollet förs
att Investeringsforeningen Bankinvest Europa Small Cap Aktier röstade
emot punkt 12, 13, 14 och 15 på dagordningen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen
för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per
den 31 december 2019.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter ska utgå med ett
prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år,
utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Stämman beslutade att Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna
Åhr, Eric Hasselqvist och Kennet Lejnell väljs om somledamöter av
styrelsen. Följande personer ska inte längre ingå i styrelsen:
Nicklas Paulson.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera
Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.Utdelning
skall utgå för räkenskapsåret 2019 med 0,60 kronor per aktie och att
avstämningsdag för utdelning skall vara 14 maj 2020.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid
ett eller flera emittera upp till och med 40 000 000 aktier mot
kontant betalning, rapport eller kvittning. Emissionen skall enligt
styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares
företrädesrätt.

Protokoll bifogat som PDF.

Bahnhof010-510 00 00info@bahnhof.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bahnhof/r/protokoll-och-kommunike-fran-bahnho...
https://mb.cision.com/Main/1351/3109736/1246331.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.