Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Bambuser: Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma 27 februari 2020

Aktieägarna i Bambuser AB ("Bambuser" eller Bolaget") har idag,
torsdagen den 27 februari 2020, hållit extra bolagsstämma, där beslut
fattades om ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen
att besluta om företrädesemission.

Bambuser offentliggjorde den 21 januari 2020 styrelsens avsikt att
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare om cirka 100 miljoner kronor och kallade samtidigt till
extra bolagsstämma för att behandla vissa beslutsförslag från
styrelsen.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
ändra bolagsordningens gränser så att aktiekapitalet ska uppgå till
lägst 3 350 000 kronor och högst 13 400 000 kronor, och att antalet
aktier ska uppgå till lägst 67 000 000 och högst 268 000 000.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare, mot kontant betalning eller genom kvittning. Det antal
aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska som högst
uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka
100 miljoner kronor (före emissionskostnader). Övriga
emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Kontaktinformation

Maryam Ghahremani, VD | 070-872 02 66 | maryam@bambuser.com

eller besök bambuser.com/ir

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | 011-323 07 32 | ca@skmg.se

Bambuser AB grundades 2007 som världens första företag med en
plattform för interaktiv mobil live-video-sändning och är en ledande
leverantör inom livevideosegmentet. Under 2019 introducerade Bambuser
Live Video Shopping vilket möjliggör live shopping direkt på
varumärkens hemsida. Bambuser är noterat på Nasdaq First North Growth
Market och har huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bambuser/r/beslut-vid-bambusers-extra-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/15749/3040213/1202578.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.