Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

BANK: MREL-KRAV UPPFYLDA 1 KV, 20% EFTERSTÄLLT EMITTERAT - RGK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samtliga nio systemviktiga svenska
finansinstitut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på
nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Samtidigt hade dessa banker
emitterat en femtedel av de efterställda skulder som krävs framöver.

Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publicerades på
torsdagsmorgonen.

MREL syftar till att säkerställa att det finns tillräckligt med kapital och
skulder som kan skrivas ned eller konverteras för att ett instituts
livskraftighet ska kunna återställas vid en eventuell resolution. Detta så
att aktieägare och investerare tar kostnaden för en sådan krishantering och
inte skattebetalare.

MREL-kravet består av ett förlustabsorberingsbelopp som beräknas utifrån
gällande kapitalkrav samt ett återkapitaliseringsbelopp, som motsvarar de
resurser som behövs för att återställa kapitalet.

Från och med 2024 (förlängt från 2022 under corona-krisen) anser Riksgälden
att de systemviktiga bankerna bör ha efterställda (nedräkningsbara) skulder
som åtminstone motsvarar återkapitaliseringsbeloppet.

Vid det senaste kvartalsskiftet hade de systemviktiga instituten emitterat
efterställda skulder till ett värde om cirka 63 miljarder svenska kronor,
motsvarande drygt 20 procent av det totala emissionsbehovet.

Swedbank uppges ha emitterat 14 procent, SEB drygt 23 procent och SHB omkring
21 procent av totalt behov.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News