Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-25

BANK: UTDELNINGAR FÖRST OM ÅTERHÄMTNING HÅLLER I – FI-RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den på nytt ökande spridningen av covid-19 gör att de ekonomiska utsikterna fortsatt är osäkra. Bankers utdelningar till aktieägare bör därför bli aktuella först om återhämtningen håller i sig och inte påverkas kraftigt av den ökande smittspridningen.

Det anser Finansinspektionen (FI) enligt myndighetens halvårsvisa stabilitetsrapport på onsdagsmorgonen.

Hittills har hälsokrisen endast medfört begränsade effekter på bankernas kapitaltäckning. De svenska storbankerna gick dessutom in i krisen med god lönsamhet och tillfredsställande kapitalbuffertar.

"Efterfrågan på krediter har hittills varit relativt låg jämfört med i andra länder och bankernas reserveringar för kreditförluster har inte ökat nämnvärt", läggs det till.

Bankerna bedöms således ha tillräckligt med motståndskraft för att kunna stödja ekonomin med krediter även om lånebehoven ökar eller om det uppstår betydande förluster.

Att bankerna bör avstå med utdelningar medan osäkerhet råder har också att göra med att det, enligt myndigheten, är "viktigt att bankerna kan upprätthålla kreditutbudet och uppvisa en fortsatt sund kreditkvalitet".

Det noteras även att storbankerna endast har begränsade exponeringar mot de sektorer som drabbats hårdast av krisen såsom hotell och restaurang, kultur och fritid och transport.

"I genomsnitt uppgick de till drygt 6 procent av storbankernas företagsutlåning vid halvårsskiftet 2020. Det motsvarar drygt 3 procent av deras totala utlåning till allmänheten", framhåller myndigheten.

Trots allt kan exponeringarna mot dessa branscher "fortfarande ge kännbara kreditförluster med betydande påverkan på bankernas kapitalbas".

"Det gäller särskilt om det även uppkommer kreditförluster inom andra sektorer, exempelvis handel och tillverkningsindustri, där bankernas exponeringar är större", lägger FI till.

I de sektorerna förefaller den senaste tidens utveckling vara delvis olika. Inom detaljhandeln kvarstår många av problemen och de kan rentav förvärras till följd av tilltagande smittspridning och nya restriktioner. För delar av tillverkningsindustrin har bland annat inköpschefsindex å andra sidan pekat på tilltagande aktivitet. Överlag är samtidigt utsikterna "mycket osäkra", framhåller myndigheten.

"Förutsatt att den ökande smittspridningen inte medför att återhämtningen avstannar under 2021, och att bankerna fortsätter att uppvisa en sund kreditkvalitet, är det rimligt att lönsamma banker kan börja ge viss utdelning igen under nästa år", anser FI sammantaget.
Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.