Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Bättre orderläge för april 2017

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Consiliums orderingång och resultat för kvartal 1/2017 visar på en svagt positiv trend. Vi justerar dock ned helårsestimaten för 2017 en aning. Det leder till en något lägre riktkurs på 94 kronor (98), men Öka-rådet kvarstår.

Consilium säljer både egenutvecklade och inköpta produkter samt system som skyddar liv, materiella värden och miljön. Bolaget har två affärs-områden: Marine & Safety samt Safety Engineering. Verksamheten är nischad mot högkvalitet-segmentet av marknaden med mottot ”When Safety Matters”. Över hälften av koncernens omsättning kommer från Asien och ungefär 35 procent från Europa.

Ett tecken på bolagets internationella framgång är att vartannat större fartyg i världen har någon av Consiliums produkter ombord. Förutom fartyg levererar bolaget till tåg, tunnelbana, offshore-riggar, solkraftverk, u-båtar med mera. Consilium har lyckats väl med att bredda användningsområdena för sina produkter.

Efter fem kvartal med lägre rörelsemarginal än väntat, var första kvartalet 2017 mer i linje med vad vi trodde. Bolaget har tagit marknadsandelar och sålt mer mot andra segment som till exempel kryssningsfartyg, tunnelbana och tåg. Förvärvet av brand-säkerhetsföretaget ACAF i USA är litet (cirka 15 miljoner kronor i årlig omsättning) men breddar produktportföljen.

Consiliums rörelseresultat skulle rensat för marknadsföringsinsatserna mot olje- och gassektorn ha potential att hamna omkring 180 miljoner kronorsnivån. Utfallet under första kvartalet 2017 gör dock att vi antar att bolaget bara når drygt halvvägs dit i år. Consilium är ett privatägt bolag som investerar långsiktigt, vilket ger aktien en viss rabatt i dagsläget.

Vår prognos bygger förutom förvärv på 1 procent organiskt tillväxt helåret 2017. Vi upprepar vårt tidigare Öka-råd nu med en riktkurs på 94 kronor (98).

Författare Bertil Nilsson