Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-19

Bättre än väntat & dolda övervärden

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Serneke lyckades toppa förväntningarna ännu en gång, där orderingången på över 1,7 miljarder lyckades matcha fjolårets extremt starka siffra. Intjäningen inom Serneke Bygg var också bättre. 

Huvudorsaken till den positiva resultatavvikelsen var dock större reavinster för Projektutveckling (47 miljoner kronor jämfört med vår prognos om 33 miljoner kronor). Utfallet är hänförligt till försäljningen av Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Koncernens starka finansiella ställning med en nettokassa om 123 miljoner kronor avspeglar sig ett förbättrat finansnetto under andra kvartalet 2017.

Detta kvartal var litet speciellt i och med att jämförelsen görs med kvartal 2/2016 där en stor reavinst vid försäljning av 50 procent av projekt Karlastaden i Göteborg låg med förra året. Serneke-koncernen ligger fortsatt (rensat för detta) i en tydlig resultatförbättringstrend. Ett hyreskontrakt avseende hotelldelen ingående i Karlatornet på Lindholmen ger en estimerad årshyra på omkring 40 miljoner kronor. Enbart detta bör innebära ökade övervärden för detta projekt (dessutom antogs ju detaljplanen i mitten av juni). 

Författare Bertil Nilsson