Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Bayn Europe AB: Bayn Europe AB - Bokslutskommuniké 2019

ÅRET I KORTHET

Nettoomsättning 5 961 (3 217) TSEK
Rörelseresultat* -15 204 (-10 088) TSEK
Resultat efter skatt -15 285 (-10 321) TSEK
Resultat per aktie** -0,40 (-0,40) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning** -0,39 (-0,36) SEK

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Nettoomsättning 1 320 (1 226) TSEK
Rörelseresultat* -4 760 (-1 034) TSEK
Resultat efter skatt -4 801 (-1 146) TSEK
Resultat per aktie** -0,12 (-0,04) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning** -0,12 (-0,04) SEK

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

* Rörelseresultatet är belastat med kostnader på 1 645 TSEK i samband
med likvidationen av dotterbolaget i Bulgarien, varav en del härrör
från 2018 års resultat. Dessutom tillkommer en reservation för en
tvist med de Bulgariska skattemyndigheterna om 670 TSEK och
valutajusteringar på 165 TSEK.

**Resultat per aktie är beräknat på 38 479 343. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 786 490.

VD HAR ORDET

2019 var ett bra år; vi har sålt mer än någonsin, och årsomsättningen
har nästan dubblerats. Vi har nu lagt grunden med en infrastruktur
som möjliggör skalning av försäljningen på industriell nivå.
Marknadsföring och försäljningsprocessen har förstärkts, produktion
och logistik har förbättrats och vår satsning på att ta fram en unik
tillverkningsmetod har vidareutvecklats och burit frukt (se
Patentansökan
(https://media.bayneurope.com/en/news-press/news/bayn-europe-ansoker-om-p...)).

Under året har aktieägare tillfört bolaget cirka 14 MSEK och
kreditavtal om ytterligare 6 MSEK har ingåtts och säkrat likviditeten
för 2020. Dessa tillskott tillsammans med fortsatt ökad efterfrågan
av sockerersättning gör att vi förväntar oss att mer än dubblera
försäljningen under året.

Vi har även genomfört de större investeringarna som krävs för att
skala verksamheten där vi räknar med att kunna omsätta minst 15 MSEK
2020 för Bayns underliggande verksamhet, samtidigt som vi reducerar
kostnaderna kraftigt. Företagsgruppen förväntas tillsammans med Pändy
Foods AB omsätta ca 40 MSEK för helåret och med vissa månader av
lönsamhet.

VIDAREUTVECKLING AV VÅR UNIKA TILLVERKNINGSMETOD

Bayn har kommit långt i en omställning från ett företag som importerar
och förädlar växtextrakt (främst från stevia) till ett food
tech-bolag inom produkter och processteknik för sockerreduktion.

Vi har bland annat utvecklat sötade fibrer
(https://www.bayneurope.com/sv/sotade-fibrer), som är en homogen
sammansättning av kostfiber, högintensivt sötningsmedel och andra
ingredienser nödvändiga för att erhålla önskade egenskaper. De kan
användas som en ett-till-ett ersättning för socker, glukossirap eller
annat sötningsmedel utan uppenbar påverkan på smak, arom, munkänsla
och konsistens. Vidare, kan det transporteras, lagras, hanteras och
användas som vanligt socker utan någon som helst förändring av
rutiner eller processer. Under 2019 förberedde vi en internationell
patentansökan av denna teknik. Ansökan har nu lämnats in

FÖRVÄRV AV PÄNDY

Under 2019 sonderade vi möjligheten att förvärva Pändy Foods AB
(https://pandyeveryday.com/). Vi har sedan dess kommit långt. I
början av januari undertecknade vi letter of intent om att Bayn skall
förvärva Pändy med intentionen att skapa en snabbväxande och stark
internationell food tech-koncern (se pressmeddelande 2020-01-10
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-...)).
I början av februari avslutades due diligence (se pressmeddelande
2020-02-03
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-...)).
Och förhandlingar har avslutats med gott resultat (se
pressmeddelande 2020-02-07
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-...))
Förvärvet är villkorat av godkännande vid en kommande extra
bolagsstämma.

Pändy Foods AB utvecklar snacks med lite socker och mycket protein,
och marknadsför dessa till konsumenter som söker "guilt-free
indulgence". Produkterna finns på fler än 20 marknader. Bland andra
säljs de av ICA, Coop och Hemköp i Sverige, och av Kesko i Finland.

Vi räknar med en snabbare väg till marknaden och att få ett kraftfullt
"proof-of-concept" med de produkter som Pändy marknadsför. Vi räknar
också med synergieffekter inom administration samt forskning- och
utveckling.

Tillsammans förväntas den sammanslagna gruppen omsätta ungefär 40 MSEK
under 2020 och med vissa månader av lönsamhet.

Ambitionen är att skapa en ledande food tech-koncern där vi redan nu
påbörjat arbetet med att lägga basen för ytterligare M&A.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

- Avtal om distribution av EUREBA® till mejeri- och glassproducenter i
Storbritannien har tecknats med Cornelius Group, som är
Storbritanniens ledande tillverkare och distributör av
specialkemikalier, tillsatser och ingredienser för bland annat
livsmedelsindustrin. Se nyhet 2020-01-09
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/cornelius-group-och-b...).

- Bayn Europe AB (publ) teckningsoptioner (serie TO5) tecknades till
76,39 procent vilket innebär att företaget tillförs drygt 4,7
miljoner. Se pressmeddelande 2020-01-23
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-te...).

- Bayn Europe AB och Pändy Foods AB har ingått avsiktsförklaring om
fusion i syfte att bygga en ledande Food Tech koncern. Due
diligence-processen är avslutad och förhandlingarna avslutades med en
överenskommelse om att fullfölja förvärvet. Ett förvärv är villkorat
av godkännande vid en kommande extra bolagsstämma. Se pressmeddelande
2020-01-10
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-...),
pressmeddelande 2020-02-03
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-...)
och pressmeddelande 2020-02-07
(https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-...).

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet även på hemsidan
(https://investors.bayneurope.com/investors/finansiella-rapporter).

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com (pe@bayn.se)

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från växtbaserade råvaror skapar Bayn nya,
sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar,
utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma
recept i nära samarbete med våra kunder inom livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under
kortnamnet BAYN.

FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00
399, e-mail info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 kl 10.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bayn-europe-ab---bokslutskom...
https://mb.cision.com/Main/5651/3040052/1197423.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.