Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Bayn Europe AB: Bayn Europe AB (publ.) Ökad omsättning under första kvartalet -Kvartalsrapport januari till mars 2020

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
BOKFÖRT - Bayn och Pändy tillsammans från 12 mars 2020

Omsättning (TSEK) 2 552 (2 048)
Nettoomsättning (TSEK) 2 055 (1 656)
Rörelseresultat (TSEK) -4 720 (-2 682)
Resultat efter skatt* (TSEK) -4 761 (-2 697)
Resultat per aktie** (SEK) -0,06 (-0,09)

PROFORMA - Bayn och Pändy tillsammans från 1 januari 2020

Omsättning (TSEK) 5 669
Nettoomsättning (TSEK) 4 850
Rörelseresultat (TSEK) -5 695
Resultat efter skatt* (TSEK) -5 796
Resultat per aktie** (SEK) -0,07

*Resultatet i Q1 belastas av kostnader av engångskaraktär hänförligt
till förvärvet av Pändy Foods AB och avgift till Nasdaq.

** Resultatet per aktie är beräknat på 83 955 629 aktier. Antalet
utestående teckningsoptioner av olika optionsutgåvor är 1 356 254.

"Vi är mycket nöjda med första kvartalet som helhet. Koncernen har en
ökande omsättning under första kvartalet och där resultatet är i
linje med tidigare kvartal, rensat för extraordinära
engångskostnader. Tillsammans med Pändy har vi identifierat och
realiserat synergieffekter med besparingar på ca 500 TSEK per månad,
vi ser dessa omställningar i effekt under slutet av andra kvartalet.
Nu går vi full fart framåt med fortsatt tillväxt och en ambition om
fler förvärvsaffärer i närtid", - Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

VD-ord ur rapporten:

Pändy - vår direktkanal till konsumenterna
Förvärvet av Pändy har stått i centrum för första kvartalet 2020, och
medför att vi nu adresserar FMCG-segmentet direkt. Med ett eget
konsumentbrand i koncernen kan vi på kort tid testa produkter och
deras mottagande på marknaden samt påverka utvecklingen framåt med en
hög träffsäkerhet. FMCG-segmentet har en annorlunda och snabbare
säljprocess än traditionell tillverkningsindustri. Nu kommer vi
istället att visa ett tidigt "proof of concept" till våra
industrikunder och på så sätt förbättra och förkorta vår egen
införsäljning.

Teknologi
Vi har även tagit stora kliv på teknologi sidan, där vi har inlett
viktiga initiativ som ökar vår teknologihöjd, kapacitet och
framtagandet av nya råvaror. Som en del av arbetet med att
positionera oss som ett ledande food-tech bolag inom sockerreduktion
och sammansatta råvaror, har vi ansökt om patentskydd för den process
som ligger bakom tillverkningen av våra sötade fibrer EUREBA®.
Patenteringsprocessen kan ta upp till två år och ger ett
internationellt patentskydd. Den nya processen innebär även att vi,
från att producera småskaligt enligt batch-metoden, ställer om till
att kunna producera storskaligt i en kontinuerlig process.

Vi har även tilldelats bidrag från Vinnova på två miljoner kronor, som
investeras i Bayns utvecklingsavdelning i Gävle.

Integration och synergier

Med förvärvet av Pändy har Bayn fått tillgång till personal med
kompetenser som vi tidigare har varit hänvisade till att hyra in.
Dessa synergier tas tillvara genom ett integrationsprogram som
startades omedelbart efter det formella avtalsslutet i mars. Det är
vår bedömning att synergierna kan ge en årlig kostnadsreduktion på
mellan 4 MSEK och 6 MSEK. Redan innan det formella övertagandet av
Pändy kunde vi dock sätta igång med utvecklingsprojekt som syftar
till att formulera ännu fler Pändy-produkter med EUREBA® i. Dessutom
har många av de projekt som syftar till att utveckla
konsumentprodukter och som Bayn tidigare ha haft "i byrålådan", nu
kunnat överföras till Pändy för framtida kommersialisering.

Aktiva ägare

I ägarkretsen kring gamla Pändy finns flera skickliga entreprenörer
och investerare varav några även ingår i Bayns nya styrelse. Styrelse
och ledning har tagit fram ramverket för bolagets M&A-strategi, som
tillsammans med en hög organisk tillväxt ger rätt förutsättningar att
bygga en ledande koncern inom food-tech. Arbetet med ytterligare
förvärv har redan påbörjats och vi för löpande diskussioner med några
bolag som vi tror kommer att kunna stärka gruppen ytterligare.

De första stegen har tagits och vi hoppas kunna erbjuda en spännande
utveckling under de kommande åren.

Ladda ner rapporten i sin helhet här
(https://investors.bayneurope.com/investors/finansiella-rapporter).

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com (pe@bayn.se)

Om Bayn Europe:

Bayn Europe är en snabbväxande koncern inom food-tech och fokuserar på
segmenten sockerreduktion och functional food. Genom vetenskaplig
forskning utvecklas produkter och ingredienser med lågt
kaloriinnehåll till kunder inom livsmedelsindustrin.

I koncernen finns idag två verksamheter:

Bayn, ett råvaruteknikbolag som erbjuder marknaden kostnadseffektiva
råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering.

Pändy ett FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentprodukter) som
specialiserat sig på konsumentprodukter med lågt kaloriinnehåll och
hög andel protein, med produkterna; drycker, godis, snacks och
protein-bars.

Tillsammans bygger bolagen en koncern som genom M&A och organisk
tillväxt, investerar i och utvecklar bolag inom Food-Tech.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under
kortnamnet BAYN.

FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00
399, e-mail info@fnca.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 maj 2020 kl 11.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bayn-europe-ab--publ--okad-o...
https://mb.cision.com/Main/5651/3116796/1251218.pdf

Författare Cision News