Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-09

Bayn Europe AB: Kommuniké från Bayn Europe AB (publ):s extra bolagsstämma 2019-04-09

Bayn Europe AB (publ), höll extra bolagsstämma tisdagen den 9 april
2019 på Hornsgatan 79 i Stockholm.

Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om
ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalets gränser samt
§ 5 avseende gränserna för antalet aktier i bolaget.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad
emission högst 5 054 994 teckningsoptioner av serie 2019,
berättigande till teckning av totalt 5 054 994 aktier i Bolaget,
varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 112 098,68 kronor
vid utnyttjandet av samtliga utgivna teckningsoptionerna av serie
2019. Antalet aktier är 30 329 964. Vid utnyttjande av samtliga TO
blir antalet 35 384 958. Utspädningseffekten för befintliga
aktieägare blir ca 14,3 %. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets
helägda dotterbolag Bayn Europe Financial AB, org. nr 559131-8331
("Dotterbolaget"). Överteckning kan inte ske. Syftet med emissionen
av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för att kunna dela ut
vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Skälen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom
Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de
vederlagsfria teckningsoptionerna till aktieägarna.

Särskilda villkor för teckningsoptioner av serie 2019

En (1) teckningsoption tilldelas för sex (6) aktier. En (1)
teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny
aktie i Bolaget.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska vara 1,10 kronor.
Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
2019 ska äga rum från och med 13 juni 2019 till och med 18 juni 2019.
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra teckningsperioden.

Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för optionerna.
Omräkningsvillkoren för teckningsoptionerna kommer att publiceras på
Bayns hemsida.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB,
e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade
produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade
genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i
nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com
-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/1DF8A124D3527E4AE0...
https://mb.cision.com/Main/5651/2784930/1022868.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.