Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

BE Group AB: BE Group har ändrat rapportdatum för första kvartalet 2020

BE Group AB (publ) har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari
- mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 istället för tidigare
kommunicerat den 29 april 2020.

Bakgrunden till beslutet är att bolaget då snabbare kan lägga arbetet
med det första kvartalet bakom sig för att istället fokusera på
framtida utmaningar i rådande omvärldsklimat med anledning av
Covid-19.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com
Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2019 omsatte
koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-har-andrat-rapportdatu...
https://mb.cision.com/Main/1831/3082572/1225383.pdf

Författare Cision News