Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

BE Group AB: BE Group publicerar årsredovisning för 2019

BE Groups årsredovisning för 2019 är nu offentliggjord och finns
tillgänglig på koncernens webbplats, www.begroup.com som digital
version och pdf. En pdf-version finns även bifogad till detta
pressmeddelande.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com
Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2020 kl.
11.00 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019
omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda
med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-publicerar-arsredovisn...
https://mb.cision.com/Main/1831/3079725/1223151.pdf
https://mb.cision.com/Public/1831/3079725/804e21ea090829a0.pdf

Författare Cision News