Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

BE Group AB: BE Group Q1 2019 - Starkare kassaflöde

Första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 1 205 MSEK (1 226).
· Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (48).
· Rörelseresultatet uppgick till 34 MSEK (55), inklusive
lagerförluster om -6 MSEK (7).

· Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (39).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 62 MSEK (-1).
· Resultat per aktie uppgick till 1,56 kr (3,03).
VDs kommentar

Verksamheten levererade ett kvartal med marginellt lägre försäljning
jämfört med samma kvartal föregående år och det underliggande
rörelseresultatet minskade med 8 MSEK. Vi såg under kvartalet en
svagare utveckling främst i produktionsverksamheten i Finland,
distributionsverksamheten i Baltikum, samt Lecor Stålteknik där vi
vidtagit åtgärder. Även distributionsverksamheten i Sverige
levererade ett något sämre resultat till följd av ogynnsam
försäljningskanal- och produktmix. Samtidigt gick
produktionsverksamheterna i Sverige och Polen starkt både volym- och
lönsamhetsmässigt vilket till viss del kompenserade det lägre
resultatet.

Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila i nivå med föregående
kvartal. En, enligt vår bedömning, temporär sättning av priset på
aluminium och rostfritt medförde dock lagerförluster jämfört med
vinster föregående år.

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har
medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade
den löpande verksamheten ett positivt kassaflöde på 62 MSEK (-1),
varav 20 MSEK är en effekt av implementeringen av IFRS 16.

Utsikter
Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på
bolagets huvudmarknader. Stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det
första kvartalet och priserna på aluminium och rostfritt förväntas
återhämta sig efter första kvartalets nedgång.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75 e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2018 omsatte
koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q1-2019---starkare-kas...
https://mb.cision.com/Main/1831/2796022/1031231.pdf
https://mb.cision.com/Public/1831/2796022/83432a8b36addcb7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.