Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

BE Group AB: BE Group Q2 2019 - Förbättrat resultat och kassaflöde

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 1 193 MSEK (1 312)
· Det underliggande rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (26)
· Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (22)
· Resultat efter skatt ökade till 19 MSEK (7)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 67 MSEK (17)
· Resultat per aktie uppgick till 1,44 kr (0,54)
· Anders Martinsson har på egen begäran sagt upp sin anställning som
VD och koncernchef på BE Group

VDs kommentar
Under andra kvartalet såg vi en nedgång på våra huvudmarknader, främst
inom byggsektorn men i slutet av kvartalet även från
underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Vissa OEM-kunder har
minskat beställningarna hos sina underleverantörer. Vi förväntar oss
dock en viss återhämtning av denna effekt. Verksamheten levererade
följaktligen en lägre försäljning jämfört med samma kvartal
föregående år.

Vi såg i kvartalet en något starkare marginalutveckling i
distributionsverksamheterna i Sverige och Finland medan pågående
åtgärder i Baltikum och Lecor Stålteknik ännu inte gett full effekt.
Glädjande är att produktionsverksamheten i Finland nu återhämtat sig
efter ett antal svaga kvartal och levererar i nivå med föregående år.
Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila och i nivå med
första kvartalet. En, enligt vår bedömning temporär, sättning av
priset på aluminium och rostfritt i föregående kvartal har nu
stabiliserats och inga lagervinster eller lagerförluster noterades i
kvartalet.

Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har
medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade
den löpande verksamheten ett kassaflöde på 67 MSEK och för det första
halvåret 129 MSEK.

Utsikter
Efterfrågan under tredje kvartalet förväntas totalt sett vara i nivå
med andra kvartalet, justerat för semesterperioden. Stålpriserna
bedöms generellt hålla sig i nivå med det andra kvartalet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
juli 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018
omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda
med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q2-2019---forbattrat-r...
https://mb.cision.com/Main/1831/2865257/1078983.pdf
https://mb.cision.com/Public/1831/2865257/8897489f7cce2804.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.