Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

BE Group AB: BE Group Q3 2019

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen minskade med 12% till 977 MSEK (1 111)
· Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (26)
· Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (33)
· Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (23)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK
(-10)

· Resultat per aktie uppgick till 0,30 kr (1,73)
· Peter Andersson tillträdde som VD och koncernchef
· Ett nytt treårigt kreditavtal undertecknades
· Beslut togs om produktionsinvesteringar i Norrköping och
förlängning av befintligt hyresavtal

VDs kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan
inom våra affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och
nettoomsättningen sjönk med 12 procent jämfört med föregående år. Det
underliggande rörelseresultatet halverades främst på grund av negativ
organisk volymtillväxt i kombination med vissa negativa pris- och
mixförändringar. Den förbättrade bruttomarginalen i kvartalet kunde
endast delvis kompensera för detta.

Fortsatt stabila stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 1
MSEK, att jämföras med lagervinster om 7 MSEK samma period föregående
år. Sammantaget sjönk rörelseresultatet och uppgick till 14 MSEK
(33).

Som en effekt av den omstrukturering som genomförts föregående år har
medelantalet anställda minskat med 3 procent. Övriga aktiviteter
avseende effektivitetsförbättringar har lett till att
bruttomarginalen stärkts med 0,4 procentenheter under kvartalet
jämfört med föregående år.

Tonnage och försäljningstillväxt

I kvartalet har vi haft en negativ tonnagetillväxt i affärsområde
Sverige & Polen med 12 procent och en omsättningsminskning med 14
procent till följd av vikande efterfrågan från både bygg- och
tillverkningsindustrin.

Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen
i kombination med negativa signaler från de större OEM kunderna i
Finland samtidigt som vi ser lägre aktivitet på marknaden i Baltikum.
Detta medförde en negativ tonnagetillväxt med 10 procent och en
omsättningsminskning med 9 procent jämfört med samma kvartal
föregående år. Det lägre rörelseresultatet har inte fullt ut kunnat
kompenseras med lägre rörelsekapital vilket medför ett negativt
kassaflöde i perioden.

Effektiviseringar och investeringar

Vi ser en konjunkturnedgång och fokus framåt ligger på
effektiviseringar och att ta marknadsandelar. Investeringarna i
Norrköping ger oss en möjlighet att stärka oss och bli ännu mer
konkurrenskraftiga.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 07.45 CET.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group
erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice
till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018
omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda
med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i
Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/be-group-ab/r/be-group-q3-2019,c2939861
https://mb.cision.com/Main/1831/2939861/1128568.pdf
https://mb.cision.com/Public/1831/2939861/b69e4c0135fee3e5.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.