Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

BE GROUP: UNDERLIGG RESULTAT HALVERADES, FORTSATT INBROMSNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) BE Groups nettoomsättning minskade med 12
procent under det tredje kvartalet till 977 miljoner kronor.

Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 miljoner kronor (26).

Rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner kronor (33).

Resultat per aktie sjönk till 0:30 kronor (1:73) .

"Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan inom våra
affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och nettoomsättningen
sjönk med 12 procent jämfört med föregående år. Det underliggande
rörelseresultatet halverades främst på grund av negativ organisk
volymtillväxt i kombination med vissa negativa pris- och mixförändringar. Den
förbättrade bruttomarginalen i kvartalet kunde endast delvis kompensera för
detta", skriver vd Peter Andersson.

Fortsatt stabila stålpriser i kvartalet medförde lagervinster på 1 miljon
kronor, att jämföras med lagervinster om 7 miljoner kronor samma period
föregående år.

Som en effekt av den omstrukturering som genomförts föregående år har
medelantalet anställda minskat med 3 procent. Övriga aktiviteter avseende
effektivitetsförbättringar har lett till att bruttomarginalen stärkts med 0,4
procentenheter under kvartalet jämfört med föregående år.

I kvartalet hade BE Group en negativ tonnagetillväxt i affärsområde
Sverige&Polen med 12 procent och en omsättningsminskning med 14 procent till
följd av vikande efterfrågan från både bygg- och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområde Finland&Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen i
kombination med negativa signaler från de större OEM kunderna i Finland
samtidigt som BE Group ser lägre aktivitet på marknaden i Baltikum. Detta
medförde en negativ tonnagetillväxt med 10 procent och en
omsättningsminskning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
Det lägre rörelseresultatet har inte fullt ut kunnat kompenseras med lägre
rörelsekapital vilket medför ett negativt kassaflöde i perioden, heter det.

"Vi ser en konjunkturnedgång och fokus framåt ligger på effektiviseringar och
att ta marknadsandelar. Investeringarna i Norrköping ger oss en möjlighet att
stärka oss och bli ännu mer konkurrenskraftiga", skriver Peter Andersson.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.