Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Beijer Alma: Beijer Alma kvartalsrapport 1 januari - 31 mars

Blandad efterfrågan och förvärvsdriven tillväxt, med begränsad
påverkan från covid-19.

Koncernen

Efterfrågan var under första kvartalet fortsatt blandad. Avmattningen
i slutet av förra året präglade även första kvartalet. Tillväxten var
förvärvsdriven och ytterligare två bolag förvärvades i början av
året.

Under kvartalet har covid-19-pandemin haft begränsad negativ påverkan
på Beijer Almas verksamhet, intäkter och resultat, även om vår
produktion i Kina låg nere under ett par veckor. Däremot är påverkan
från covid-19 framåt i tiden svårbedömd. Eftersom spridningen av
covid-19 utvecklats till en pandemi, finns det uppenbara risker för
sämre marknadsförutsättningar och störningar i leveranskedjan. Därför
har koncernen vidtagit åtgärder för att stärka sin beredskap och öka
sin flexibilitet. Bolagets finansiella ställning är i grunden stark.

Under kvartalet ökade orderingång och nettoomsättning, men bägge
minskade organiskt. Marginalen var lägre än motsvarande period förra
året.

Dotterbolagen

I Lesjöfors var efterfrågan stabil och tillväxten förvärvsdriven.
Såväl orderingång som nettoomsättning steg, även om en tydlig nedgång
i orderingången för Chassifjädrar noterades mot slutet av kvartalet.

Habias orderingång ökade något tack vare nya projektordrar och en
stabil efterfrågan från industrikunder. Spridningen av covid-19
medförde att den kinesiska fabriken hölls stängd två veckor extra i
samband med det kinesiska nyåret.

I Beijer Tech ökade den förvärvsdrivna orderingången inom
Industriprodukter, medan orderingången minskade inom Flödesteknik.

Förvärv

Genom Lesjöfors förvärv av Metrol Springs Ltd, fortsätter vi bygga en
ledande koncern inom fjädrar, tråd och banddetaljer. Metrol, med bas
i Storbritannien, tillverkar olika typer av gasfjädrar och har en
bred internationell kundbas. Beijer Tech har under kvartalet
förvärvat PA Ventiler AB, som är ett välskött, lönsamt svenskt
företag som säljer ventiler till framförallt pappers- och
cellulosaindustrin.

Det är med glädje vi välkomnar en ny person till koncernledningen i
augusti. Erika Ståhl har utsetts till ny CFO i Beijer Alma. Erika
efterträder Jan Blomén som efter 33 år går i pension. Jag vill
återigen passa på att tacka Jan för hans fina insatser i Bejier Alma.

Ytterligare upplysningar:
Henrik Perbeck, vd och koncernchef, telefon 018-15 71 60,
henrik.perbeck@beijeralma.se

Anders Karlström, t.f ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
anders.karlstrom@beijeralma.se (jan.blomen@beijeralma.se)

Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl.
08:30.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480.
www.beijeralma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-alma/r/beijer-alma-kvartalsrapport-1-j...
https://mb.cision.com/Main/1817/3097140/1236259.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.