Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2020: Stabil underliggande utveckling men Covid-19 påverkar och skapa...

· Orderingången steg med tio procent till 406 mkr (368).
· Nettoomsättningen ökade med sju procent 395 mkr (371).
· Beslut om omstruktureringsprogram som innebär besparingar på 40-45
mkr på årsbasis.

· Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 23,4 mkr
(30,1).

· Resultatet efter strukturkostnader om 15 mkr blev 8,4 mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 mkr (20,0).
· Resultatet per aktie blev 0,19 kronor (0,70).
· Westermo tecknade leveransavtal till ett bedömt värde om 80 mkr.
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0 kronor per aktie och beslut
att flytta stämman till den 26 juni 2020.

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Coronaviruset har överskuggat det mesta i samhället och präglat
koncernens verksamhet en stor del av det första kvartalet. Vi har
följt myndigheternas rekommendationer med social distansering för att
minska smittspridningen i alla våra enheter runt om i världen. Det
har i möjligaste mån inneburit distansarbete, inställda fysiska
möten, konferenser, resor, mässor med mera vilket ställt
organisationen inför nya utmaningar.

Jag kan så här långt konstatera att våra medarbetare förmått hålla
aktivitetsnivån uppe och hanterat utmaningarna på ett både
professionellt och kompetent sätt. Hela produktions- och
leveranskedjan har med mindre avbrott fungerat under kvartalet. Det
avspeglas också i det ekonomiska utfallet för perioden även om
koncernen har påverkats av effekterna från Covid-19. Vi bedömer att
bortfallet i försäljning knutet till Covid-19 uppgår till 7-9 procent
av omsättningen. Sammantaget kunde vi ändå visa en ökad orderingång
och försäljning under kvartalet, drivet huvudsakligen av förra årets
förvärv. Bortfallet har inverkat negativt på resultatet liksom
kostnader för strukturåtgärder.

Affärsenheten Westermo har fortsatt att övertyga med stigande
orderingång, försäljning och resultat samt en stark rörelsemarginal
under ett enskilt kvartal. Förvärven som gjordes förra året har också
bidragit till den positiva utvecklingen. Samtidigt har verksamheten i
viss utsträckning påverkats av senarelagda leveranser men några
annulleringar av tidigare ordrar har inte noterats. Däremot kunde
Westermo teckna ett nytt leveransavtal med en stor tågoperatör i
Nordamerika med ett bedömt värde på cirka 80 mkr. Avtalet bekräftar
Westermos internationella konkurrenskraft och leveranser påbörjas i
närtid.

Affärsenheten Beijer Electronics har likaså påverkats av Covid-19
bland annat genom förskjutningar i leveranser. Utfasningen av gamla
produkter och införsäljningen av nya produkter har som tidigare
aviserats fortsatt att påverka verksamheten. Försäljningen av den nya
X2-serien steg med cirka 40 procent under kvartalet jämfört med samma
period 2019 och svarade därmed för 65 procent av affärsenhetens
försäljning. Men försäljningsnivån infriar inte riktigt våra
förväntningar. Positivt var dock att orderingången ökade under det
första kvartalet.

Affärsenheten Korenix har drabbats hårt av Covid-19 beroende bland
annat på nedstängningar i Kina och andra delar av Asien tidigare i
år. Det medförde störningar i leveranskedjorna och lägre försäljning.

För att anpassa kostnaderna beslutade vi i mars att genomföra ett
åtgärdsprogram som innebär en neddragning av antalet anställda med
cirka 40 medarbetare inom affärsenheterna Korenix och Beijer
Electronics. Merparten av friställningarna sker i Taiwan och till
viss del i Sverige. Kostnaderna för programmet uppgår till 15 mkr som
belastar resultatet för det första kvartalet 2020. Besparingarna
bedöms uppgå till 25-30 mkr under 2020 och därefter till 40-45 mkr på
årsbasis.

Vi höjde även beredskapen för att vidta åtgärder för att möta
konsekvenserna av spridningen av Coronaviruset. Här finns ett antal
åtgärder som möjliggörs av olika åtgärdspaket för att stötta
näringslivet som beslutats i en rad länder. Styrelsen beslutade också
att föreslå kommande årsstämma att slopa utdelningen för att värna
koncernens finansiella stabilitet på både lång och kort sikt.

Det är samtidigt värt att notera att koncernen hittills inte noterat
några annulleringar av tidigare lagda order. Koncernens kassaflöde
var fortsatt positivt under kvartalet och i dagsläget ser vi inga
ökade risker vad gäller lager eller kundfordringar. Vi ser dock att
fraktkostnader ökar kraftigt.

Vad framtiden bär med sig är just nu svårt eller omöjligt att förutse.
Men vi förbereder oss för en tuffare situation framöver. beijer
groups strävan är att anpassa kostnadsnivån till rådande marknadsläge
samtidigt som koncernen ska slå vakt om den långsiktiga kompetensen.
När krisen är över ska vi ha en intakt organisation och vara fortsatt
attraktiva för både anställda och kunder. Den stora osäkerhet om den
fortsatta utvecklingen innebär att beijer group avstår från
bedömningar om det underliggande ekonomiska utfallet för helåret
2020."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD
och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén
presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 21 april kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558356
Från Storbritannien: +443333009265

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301320792&PIN=94049072&Use...

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version
av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703
35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics
Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för
offentliggörande den 21 april 2020 kl 13.00.

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv
koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT.
Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och
data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala
företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP
utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande
affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista
under symbolen BELE. www.beijergroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-electronics-group/r/delarsrapport-janu...
https://mb.cision.com/Main/668/3093105/1233011.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.