Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-27

Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-september 2020: Fortsatt påverkan från Covid-19 men tecken på att botten är passerad

Tredje kvartalet

 • Orderingången uppgick till 310 mkr (405).
 • Nettoomsättningen blev 335 mkr (391).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,7 mkr (29,9). Valutaefffekter på verkade resultatet negativt med -8.4 mkr.
 • Resultatet efter skatt blev 1,2 mkr (18,8).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,05 kronor (0,65).

  

Nio månader

 • Orderingången uppgick 1 052 mkr (1 150).
 • Nettoomsättningen blev 1 088 mkr (1 143).
 • Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 36,0 mkr (81,5). Strukturkostnader uppgick till 15 mkr. Efter strukturkostnader blev rörelseresultatet 21,0 mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 mkr (52,5). 
 • Resultatet per aktie blev 0,21 kronor (1,83).
 • Westermo tecknade leveransavtal till ett bedömt värde på 80 mkr.
 • Genomförande av omstruktureringsprogram som innebär besparingar på 40-45 mkr på årsbasis.

  

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Det ekonomiska utfallet för det tredje kvartalet låg i linje med det som indikerades i halvårsrapporten. Effekterna av Covid-19 fortsatte att prägla BEIJER GROUPs verksamhet och påverkade koncernens orderingång, omsättning och resultat negativt.

Vi var tidigt ute med att parera effekterna av Covid-19 som i första hand påverkade efterfrågan på marknaden och därmed koncernens försäljningsvolymer. Vi beslutade i mars om ett åtgärdsprogram som sänker omkostnaderna med 25-30 mkr i år och 40-45 mkr på årsbasis därefter. Åtgärder vidtogs för att stärka likviditeten. Samtidigt har vi varit måna om att slå vakt om våra selektiva satsningar på produktutveckling och fortsatt hålla en hög nivå på kundaktiviteter.

Bortfall i försäljningsvolymer drabbar ju obevekligen rörelseresultatet kortsiktigt men åtgärderna har givit önskad effekt. Åtgärdsprogrammet slutfördes i början av tredje kvartalet och har minskat omkostnaderna och därmed bromsat nedgången i rörelseresultatet. Samtidigt har rörelseresultatet till följd av en starkare krona belastats med negativa valutaeffekter om sammanlagt 16 mkr under de andra och tredje kvartalen. Koncernen visar ändå fortsatt positiva resultat. Kassaflödet har förstärkts under årets nio första månader jämfört med samma period 2019. Koncernens finansiella position är god. Det är även värt att notera att vi inte har förlorat några kunder och hittills inte konstaterat några signifikanta förluster avseende kundfordringar.

Jag vill i detta sammanhang markera att vi självklart inte är nöjda med vår nuvarande försäljning och resultatnivå som till stor del beror på externa faktorer som vi nu har erfarenhet av att hantera. I takt med att de negativa effekterna från pandemin successivt klingar av har vi goda möjligheter att relativt snabbt komma tillbaka till vårt tillväxtmål på sju procent samt resultatmål med en rörelsemarginal om minst tio procent.

Det finns även tydliga tecken på att vi passerade botten under det tredje kvartalet. Orderingången ökade för affärsenheterna Beijer Electronics och Korenix under det tredje kvartalet jämfört med det andra. Även om Westermos orderingång minskade erhöll affärsenheten några större ordrar och vi ser fortsatt goda möjligheter de kommande kvartalen.

Det för tillfället utmanande marknadsläget till trots fortsätter vi att bygga en starkare organisation. Gemensamt för koncernen och affärsenheterna är att hålla organisationen intakt, ha fortsatt fokus på produktutveckling samt upprätthålla en hög nivå avseende kundaktiviteter. Organisationen har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med bland annat digitala seminarier, kundmöten och kundträffar.

Westermo invigde under kvartalet en tillbyggnad till produktionsanläggningen i Stora Sundby som ger utrymme att ytterligare öka tillverkningskapaciteten framöver. Produktutvecklingen och satsningarna på de nya segmenten eldistribution och järnvägsinfrastruktur fortskrider enligt plan. Integrationen av det förvärvade Neratec har gått smidigt och är nu slutfört. Integrationen av Virtual Access fortlöper på ett bra sätt.

Beijer Electronics påbörjade serieleveranser av displaylösningar till Otis under det tredje kvartalet. Leveranserna kommer successivt att öka och bidra till omsättning och resultat. Affärsenheten nådde även en milstolpe under perioden då den sammantagna försäljningen av X2-serien sedan lanseringen hösten 2016 passerade en miljard kronor.

Samarbetet mellan Beijer Electronics och Korenix har utvecklats och fortsätter enligt plan. Bland annat kan nu Korenix utnyttja Beijer Electronics distributionslager i Malmö. Korenix är i slutfasen av det nya och uppgraderade produktprogrammet som successivt kommer att lanseras från slutet av 2020.

Vår långsiktiga strategi ligger fast. Pandemin lär också påskynda digitaliseringen och gynna BEIJER GROUP. Vår positiva syn på marknaden på sikt kvarstår och har även förstärkts. Vi kommer att gå stärkta ur krisen med en väl fungerande och än vassare organisation samt vara fortsatt attraktiva för både anställda och kunder. Med fokus på produktutveckling kommer vi även att ha ett bredare och förnyat produktprogram.

Det råder fortsatt stor osäkerhet även om vi bedömer att vi lagt det värsta bakom oss. Den stigande smittspridningen av Covid-19 i främst Europa och USA inger fortsatt en viss oro. Det gör sammantaget att beijer group avstår från bedömningar om det underliggande ekonomiska utfallet för helåret 2020."
 

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 27 oktober kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642692
Från Storbritannien: +443333009264

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301333552&PIN=50373481&UserAudioMode=DATA 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!
 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.