Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Beijer Ref AB: Beijer Ref flyttar fram årsstämman

Pressmeddelande från Beijer Ref

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av
coronaviruset har Beijer Refs styrelse beslutat att flytta årsstämman
till en senare tidpunkt. Genom detta bidrar bolaget till att minska
risken för ytterligare smittspridning i samhället. Årsstämman var
tidigare planerad att hållas den 16 april 2020.

- Den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och
dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa att göra i
situationen är att senarelägga årsstämman. Vi kommer nu att fokusera
på att hjälpa våra kunder i en mycket utmanande tid, så att vi
tillsammans kan ta oss genom detta på bästa möjliga sätt, säger
Beijer Refs styrelseordförande Bernt Ingman.

Beijer Ref planerar att hålla årsstämma senast den 30 juni 2020 i
enlighet med gällande lagstiftning och kallelse kommer att gå ut
senast fyra veckor före stämman.

Malmö den 31 mars 2020

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens
ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa,
Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-ref-ab/r/beijer-ref-flyttar-fram-arsst...
https://mb.cision.com/Main/1860/3077389/1221298.pdf

Författare Cision News