Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Beijer Ref AB: Kommuniké från årsstämman 2019 för Beijer Ref AB (publ)

Pressmeddelande från Beijer Ref

Beijer Ref AB (publ) hade idag den 10 april 2019 årsstämma för
verksamhetsåret 2018. Årsstämman godkände den framlagda resultat- och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Styrelseledamöterna
och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om
3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018 samt att utbetalning
ska ske i två delbetalningar med 1,50 kr vid varje tillfälle.
Avstämningsdagar ska vara den 12 april 2019 och den 11 oktober 2019.
Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 17 april 2019
för den första utbetalningen och 16 oktober 2019 för den andra
utbetalningen.

Beijer Refs VD och koncernchef Per Bertland redogjorde i sitt
stämmoanförande för verksamheten under 2018 som är Beijer Refs
omsättnings- och resultatmässigt bästa år någonsin. Totalt
genomfördes fyra förvärv under året, varav ett i Australien och ett i
Sydafrika. Båda förvärven bidrar till att utjämna de tidigare
säsongsvariationerna. Utfasningsprogrammet av F-gaser inom EU
fortsätter att skapa en ökad efterfrågan på koncernens OEM-teknik.
Investeringar i hållbarhet, digitalisering och ökade satsningar på
regionala logistikcenter präglade också året.

Stämman beslutade vidare:

Att utse Bernt Ingman till ordförande vid årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att omvälja styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman,
Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams, Monica Gimre och
som ny styrelseledamot välja in Chris Nelson då Ross B. Shuster har
avböjt omval.

Att utse Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Att arvode till styrelsen ska utgå med 2 120 000 kronor att fördelas
med 720 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor
till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom
United Technologies-koncernen.

Att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår med 75
000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius som
huvudansvarig revisor.

Att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö 10 april 2019

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Maria Rydén, CFO

Telefon 040-35 89 00

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom
mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga
lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens
ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa,
Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beijer-ref-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-201...
https://mb.cision.com/Main/1860/2786266/1023817.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.