Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Bergs Timber AB: Delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020 - Förbättrat resultat för Bergs

"Förbättrat resultat och stärkta marginaler
Bergs redovisar ett resultat för kvartalet som är det bästa sedan
första kvartalet förra året. Under vintern genomfördes vissa
produktionsbegränsningar som tillsammans med en omfattande strejk vid
finska sågverk lett till ett lägre utbud av trävaror. Det minskade
utbudet i kombination med en bra efterfrågan har resulterat i för
årstiden minskade lager och att vissa prisökningar har kunnat
genomföras.

Justerat för kostnader för nedläggningen av Gransjö sågverk uppgår
EBITDA för det första kvartalet till 50 Mkr och rörelseresultatet
till 25 Mkr vilket är en förbättring jämfört de senaste tre
kvartalen. Bortsett från pelletsverksamheten, där den ovanligt varma
vintern har bromsat marknaden, så uppvisar samtliga enheter en
resultatförbättring."

Första kvartalet
1 januari - 31 mars 2020

Koncernens nyckeltal
· Nettoomsättningen BELOPP I MKR 2020
minskade med 3 % 2019 2019 2019/20 2019
till 856 (885) Mkr. jan-mar
Minskningen jan-mar okt-dec apr-mar jan-dec
förklaras främst av 3 mån
lägre priser för 3 mån 3 mån R12 mån 12 mån
sågade trävaror. Nettoomsättning 856
· Justerat för 885 687 3 177 3 206
kostnader för Justerad EBITDA 50
avvecklingen 82 6 123 154
av Gransjö sågverk Justerad EBITDA 5,9
minskade EBITDA 9,3 0,9 3,9 4,8
till 50 (82) Mkr, -marginal, %
främst en effekt av Rörelseresultat -5
lägre 60 -22 13 78
försäljningspriser Rörelsemarginal, % neg
för sågade 6,8 neg 0,4 2,4
trävaror och lägre Justerat rörelseresultat 25
produktionsvolym. 60 -19 25 60
· Justerad EBITDA Justerad rörelsemarginal 2,9
-marginal uppgick 6,8 neg 0,8 1,9
till
5,9 (9,3)% Resultat per aktie, före 0,02
· Beslut togs i 0,15 -0,09 0,00 0,13
mars om att avveckla och efter utspädning, kr
Gransjö sågverk. Eget kapital per aktie, 3,25
Engångskostnader för 3,27 3,19 3,25 3,18
avvecklingen och kr
nedskrivning av
anläggningstillgångar
uppgick till 30
Mkr och påverkade
rörelseresultat
som minskade till -5
(60) Mkr.
· Periodens
resultat uppgick till
6 (52)
Mkr.
· Resultat per
aktie uppgick till
0,02
(0,15) kronor.
· Kassaflödet från
löpande verksamhet
uppgick till -6 (-34)
Mkr.

För fullständig rapport, se www.bergstimber.com

Kontakt
Frågor beträffande delårsrapporten kan besvaras av Verkställande
direktör och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27
eller Finanschef Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 klockan
13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.bergstimber.com

Finansiell kalender
Årsstämma räkenskapsår 2019 : 23 juni 2020.
Delårsrapport för kvartal 2 2020 : 31 juli 2020
Delårsrapport för kvartal 3 2020 : 3 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 : 3 februari 2021

Detta är Bergs
- en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade
träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med
mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring
vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med
förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland,
Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling
och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda.
Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

www.bergstimber.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/delarsrapport-q1-2020,c3104280
https://mb.cision.com/Main/1383/3104280/1242098.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.