Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-29

Beslut vid årsstämma i Viking Supply Ships AB (publ)

Pressmeddelande

29 april 2021

Vid årsstämman i Viking Supply Ships AB (publ) den 29 april 2021 i Göteborg fattades följande huvudsakliga beslut.

Ingen utdelning skedde för verksamhetsåret 2020 och resultatet balanserades i ny räkning.

Koncernens och moderbolagets resultaträkningar för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2020 samt balansräkningar per 31 december 2020 fastställdes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt A. Rem (ordförande), Folke Patriksson (vice ordförande), Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB, med en mandattid till och med nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Mathias Racz kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 300 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget inför årsstämman 2022 ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Ledamöterna ska utgöras av representanter för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna vid sista dagen för handel i augusti 2021 samt styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen i syfte att förenkla genomförandet av bolagsstämmor efter att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor upphör att gälla.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, VD, tfn. +47 95 70 31 78, e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.