Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-06

Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 6 oktober 2021 beslutades det att ändra antalet styrelseledamöter, välja en ny styrelseledamot samt justera styrelsearvodet.

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter. Sandra Ann Urie valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska vara  180 000 euro, varav 30 000 euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolution.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 12:00 den 6 oktober 2021.

Författare Cision