Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-19

Besqab: Besqab är bland de bostadsutvecklingsföretag som har branschens nöjdaste kunder

Besqab mottog idag utmärkelsen "NKI TOPP 3" av mätinsitutet
Prognocentret AB. Enligt Prognoscentrets årliga undersökning får
Besqab ett NKI (Nöjd Kund Index) på 76 av 100 möjliga poäng.
Branschindex är 73.

Vi vill först rikta ett hjärtligt tack till våra kunder. Det är tack
vare de personliga kontakterna och den nära dialogen med alla våra
kunder som vi kan utvecklas i rätt riktning.

- Jag är glad och stolt över att vårt målmedvetna arbete med
kundnöjdhet nu ger utdelning. Det fina betyget är ett direkt resultat
av våra engagerade och duktiga medarbetares dagliga arbete med
kundfokus. Nu forsätter vi arbetet mot målet att vara överst på
listan, säger Besqabs VD Anette Frumerie.

DÄRFÖR MÄTER BESQAB NKI
Besqab arbetar ständigt med att utveckla våra bostäder, att bli mer
effektiva i vårt arbete och hela tiden förbättra servicen. Därför är
det så viktigt för oss att få veta vad våra kunder tycker om oss, vår
service och om den nya bostaden. För genomförande av undersökningen
ansvarar det oberoende analysföretaget Prognoscentret AB, som sedan
2009 genomför motsvarande undersökning för de flesta
bostadsutvecklingsföretag i Sverige.

Anette Frumerie, VD, Tel: 08-630 16 20 E-post:
anette.frumerie@besqab.se

Rebecca Prytz, Kommunikationschef, Tel: 08-630 16 14, E-post:
rebecca.prytz@besqab.se

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har
Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder.
Verksamheten inbegriper hela processen från köp och förädling av mark
till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.
Besqabs aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni
2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-ar-bland-de-bostadsutvecklings...
http://mb.cision.com/Main/9279/9727337/346455.pdf

Författare Hugin