Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Besqab: Besqab återköper egna aktier

Styrelsen i Besqab AB (publ) har den 27 april 2020 beslutat att
utnyttja det bemyndigande att återköpa egna aktier som lämnats av
årsstämman 2020. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av
aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram.

Styrelsen i Besqab AB (publ) ("Besqab") har den 27 april 2020
beslutat, med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2020, att
återköpa egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera
tillfällen under perioden från och med den 28 april 2020 till och med
sista handelsdagen före årsstämman 2021. Syftet med återköpen är att
säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala
avgifter) med anledning av LTI 2020 och andra vid var tid
förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade
incitamentsprogram.

Återköpen genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU)
2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Återköpen kommer att
förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som
fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och
utan inflytande från Besqab.

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor:

1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet
med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq
Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe
Harbour-förordningen.

2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 28 april
2020 till och med sista

handelsdagen före årsstämman 2021.
3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per
aktie inom det vid var tid registrerade

kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs.

4. Maximalt får 130 000 aktier återköpas, motsvarande 0,85 procent av
bolagets utestående aktier.

5. Aktier för maximalt 18 Mkr får återköpas.
6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829. Besqab äger
idag 136 496 egna aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415
52

Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se,
tel: 0709-40 70 83

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoner, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 08:00
(CEST).

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-aterkoper-egna-aktier,c3097939
https://mb.cision.com/Main/9279/3097939/1236871.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.