Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Besqab: Besqab får markanvisning i Hagastaden

Besqab har fått en markanvisning i Hagastaden i Stockholms innerstad
och planerar för cirka 150 bostadsrättslägenheter. Beslutet togs i
Exploateringsnämnden under torsdagkvällen.

Besqab kommer att vara med och utveckla Hagastaden i Stockholms
innerstad. Detta stod klart under torsdagkvällen då
Exploateringsnämnden beslutade om en markanvisning för kvarteret
Organellen, innehållande cirka 150 byggrätter. Kvarteret ligger i de
sydöstra delarna av Hagastaden och gränsar i söder till Norra
Stationsgatan, i väster till Dalagatans förlängning och i norr mot
den nya parken Norra Stationsparken.

- Vi är mycket glada för det här förvärvet i den nya spännande delen av Vasastan. Vår starka finansiella ställning möjliggör den här typen av affärer och byggrätter i Stockholms innerstad passar väl in i vår byggrättsportfölj, säger Anette Frumerie, VD.
- Detta kommer att bli en av Stockholms mest attraktiva nya stadsdelar att bo och leva i. Ett nytt och bekvämt innerstadsboende med folkliv, butiker, restauranger och gallerior i kombination med företag och verksamheter med anknytning till Life Science. Dessutom mycket goda kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg inom gångavstånd, säger Johan Westring, chef för affärsutveckling och exploatering.

Priset är 27 400 kronor/kvm för bostad och 8 000 kronor/kvm för
lokaler.

Besqab planerar att börja bygga garaget till bostäderna sommaren 2019.
Säljstart planeras till 2020. Byggstart av bostäderna planeras till
hösten 2020.

För mer information:
Johan Westring, chef affärsutveckling och exploatering 08-409 416 39
johan.westring@besqab.se

Christina Durling, kommunikationschef 08-409 416 26
christina.durling@besqab.se

Denna information är sådan information som Besqab AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande

den 24 augusti 2018 kl. 08.00.
Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-far-markanvisning-i-hagastaden...
http://mb.cision.com/Main/9279/2599701/896529.pdf

Författare Cision