Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-13

Besqab: Besqab och Ikano Bostad utvecklar Skeppskajen i Uppsala

Besqab och Ikano Bostad utvecklar cirka 1 000 nya bostäder i Uppsala
och skapar en ny attraktiv och varierad stadsdel. Om allt går enligt
plan kan de första boende flytta in år 2022.

Tillsammans med Uppsala kommun har Besqab och Ikano Bostad arbetat
fram en plan för utveckling av kvarteret Ångkvarnen. Området har
tidigare varit plats för att lagra spannmål och producera
kvarnprodukter. Utvecklingen är en del av nya Kungsängen där målet är
att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av
stadskärnan.

- Kvarteret Ångkvarnen är en viktig plats, både för Uppsalas historia
och för vår utveckling. När de tomma industribyggnaderna byggs om
till välbehövliga bostäder blir det mer liv och trygghet i ett av
Uppsalas vackraste lägen, säger Erik Pelling, kommunalråd Uppsala
kommun.

Visionen för Besqab och Ikano Bostad är att på egen mark utveckla
cirka 1000 nya bostäder. Området, som kommer att kallas Skeppskajen,
ska präglas av sin ursprungliga miljö, i kombination med nya
bostadshus och mötesplatser.

- Vi hoppas att Skeppskajen, med sitt centrala läge, kommer att bli en
viktig del i Uppsalas identitet. Här vill vi bygga bostäder och skapa
platser för möten och stadsliv, säger Gerd Comstedt, verksamhetschef
för Skeppskajen.

Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Besqab och
Ikano Bostad att påbörja bostadsproduktion tidigast 2020 med första
inflyttning tidigast 2022. Plansamråd beräknas ske hösten 2018.

För ytterligare information:

Gerd Comstedt, verksamhetschef Skeppskajen ,e-post
gerd.comstedt@ikanobostad.se , telefon 010-330 41 76

Albert Koistinen, regionchef Besqab Uppsala, e-post
albert.koistinen@besqab.se , telefon 018-470 58 01

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-och-ikano-bostad-utvecklar-ske...
http://mb.cision.com/Main/9279/2494669/821192.pdf

Författare Cision