Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-22

Besqab: Besqab tecknar avtal om förvärv av byggrätter i Liljeholmen

Besqab har tecknat avtal om förvärv av cirka 350 byggrätter i
stadsutvecklingsprojektet Lövholmen i nordvästra Liljeholmen. Säljare
är Cementa AB, som idag bedriver verksamhet på området.

14:20 CET | 22 december 2014

Besqab har tillsammans med Järntorget tecknat avtal om förvärv av
byggrätter i Lövholmen vid Liljeholmsviken. Säljare är Cementa AB,
del av den tyska koncernen HeidelbergCement, som har bedrivit
verksamhet på området sedan 1940-talet.

Det aktuella området ligger vid vattnet i nordvästra Liljeholmen med
utsikt över Liljeholmsviken mot Hornstull och Reimersholme.
Närliggande kommunikationer med tunnelbana, tvärbana och bussar finns
inom endast några minuters gångavstånd. Lika nära ligger köpcentrumet
Liljeholmstorget med butiker, restauranger och gym.

- Vi är glada över möjligheten till ytterligare ett projekt i mycket
attraktivt område. Vi ser fram emot att utveckla Lövholmen till en
attraktiv stadsmiljö vid vattnet. Projektet passar väl in i vår
strategi för tillväxt, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Besqabs del av affären omfattar 300-400 byggrätter till en
köpeskilling om cirka 500 Mkr. Tillträde och betalningar är uppdelat
i etapper, varav det första tillträdet sker vid laga kraftvunnen
detaljplan.

Förvärvsavtalet villkoras bland annat av laga kraftvunna detaljplaner
för berörda områden samt av att Cementa förvärvar erforderlig mark
och erhåller erforderliga tillstånd för att kunna uppföra och driva
ny anläggning för Cementas verksamhet.

För mer information kontakta:

Anette Frumerie, VD
E-post: anette.frumerie@besqab.se,
Tel: 08-630 16 20

Johan Westring, Chef affärsutveckling och exploatering
E-post: johan.westring@besqab.se,
Tel: 08-630 16 39

Besqab AB (publ) Org.nr 556693-8881
Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se
Hemsida: www.besqab.se

Informationen är sådan som Besqab ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 22 december 2014, kl.14.20.

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har
Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder
och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från
köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av
bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie (BESQ) är noterad på
Nasdaq Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/besqab-tecknar-avtal-om-forvarv-av-by...
http://mb.cision.com/Main/9279/9700556/327416.pdf

Författare Hugin