Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-20

Besqab: Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

Besqab, JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige och
Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet
är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

- Vi på Besqab välkomnar den här kvalitetsmärkningen. Att köpa en ny bostad är kanske den största affären i livet. Då är det oerhört viktigt att du som kund kan lita på att säljaren är seriös och långsiktig, säger Staffan Grundmark, regionchef på Besqab.

- Bostadsrätten är en viktig del i en fungerande bostadsmarknad. De etablerade aktörerna har länge sett ett behov av en mer effektiv och sund nyproduktionsmarknad med större ansvarstagande och transparens, säger Nancy Mattsson, ordförande för Trygg Bostadsrättsförening. I arbetet med Trygg Bostadsrättsförening har vi utgått från myndigheternas regelverk, men har fördjupat kravställandet på innehåll och redovisning av vissa kritiska förhållanden för utformningen av en bostadsrättsförening. Fokus är att bidra till en tryggare bostadsrättsaffär för kunden. Vi landar nu ett års förarbete och det är lika positivt att vi samlat oss kring gemensamma och högt ställda krav, som att fler vill ansluta sig och sina projekt till kvalitetsmärkningen.

Aktörer som ansluter sig och får sina bostadsrättsprojekt godkända som
Trygg Bostadsrätts-förening åtar sig att redovisa kritiska nyckeltal
och obligatoriska uppgifter. Det kan exempelvis handla om belåning
per kvadratmeter och bostad, att föreningen endast har en tydlig
motpart och bostadsrättsföreningens styrelsesammansättning.
Transparensen ökar genom att materialet görs tillgängligt via en
kommande hemsida. Syftet är att göra det så lätt som möjligt för
kunden att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och
bostadsprojekt, sett till föreningens övergripande ekonomiska status
inklusive åtaganden, risker och garantier. Certifiering av projekten,
uppföljning och föreningens hemsida kommer att administreras av
Gar-Bo.

Trygg Bostadsrättsförening har presenterats för regeringen samt för
tjänstemän på Näringsdepartementet och Boverket.
Bostadsrättsföreningar som är tydliga och transparenta gällande
föreningens ekonomi, bidrar till att bostadsrättskunderna får en ökad
medvetenhet och förståelse för den gemensamma ekonomin samt i
förlängningen även att tryggheten i det fortsatta boendet ökar.
Bostadsmarknadens funktionalitet förbättras också när aktörerna
konkurrerar på lika villkor och med kundens trygghet i fokus. Det är
en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för
bostadsproducenterna och för samhället.

För ytterligare information:
Staffan Grundmark, regionchef Besqab, staffan.grundmark@besqab.s
(staffan.grundmark@besqab.se)e 08-409 416 30

Nancy Mattsson, ordförande Trygg Bostadsrättsförening,
nancy.mattsson@jm.se 08-782 87 85

Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se
08-409 416 60

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och
Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling
av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab
grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/branschen-infor-kvalitetsmarkning-av-...
http://mb.cision.com/Main/9279/2677865/948816.pdf

Författare Cision