Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-30

Besqab: Förändring av det totala antalet aktier och röster i Besqab AB (publ)

I juni 2014 har antalet aktier i Besqab AB (publ) ("Besqab" eller
"Bolaget") ökat med 4 255 319 aktier, motsvarande 4 255 319 röster.

Som tidigare offentliggjorts är ändringen ett resultat av den
nyemission, i anslutning till Besqabs börsintroduktion på NASDAQ OMX
Stockholm, som styrelsen beslutade om den 11 juni 2014 efter
bemyndigande av årsstämman den 7 maj 2014. Till följd av nyemissionen
ökade Bolagets aktiekapital med 42 553 190 kronor.

Aktiekapitalet i Besqab uppgår per den 30 juni 2014 till 154 742 690
kronor fördelat på 15 474 269 aktier och röster.

För ytterligare information, vänligen besök www.besqab.se eller
kontakta: Anette Frumerie, VD, E-post: anette.frumerie@besqab.se,
Tel: 08-630 16 20

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Besqab ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 juni 2014 kl. 08:30.

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16
20

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även
uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt
externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder,
huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom
affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och
förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom
affärsområdet Fastighetsutveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad
på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/forandring-av-det-totala-antalet-akti...
http://mb.cision.com/Main/9279/9609639/262055.pdf

Författare Hugin