Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-19

Besqab: Inbjudan till presentation av Besqabs delårsrapport för perioden januari-juni 2014

Torsdagen den 28 augusti klockan 08:00 bjuder Besqab AB (publ)
investerare, analytiker och media till presentation av Besqabs
delårsrapport för perioden januari-juni 2014.

Besqab AB (publ) offentliggör delårsrapporten för januari-juni 2014
den 28 augusti klockan 07:30. Med anledning av detta håller företaget
en presentation för investerare, analytiker och media den 28 augusti
klockan 08:00. VD Anette Frumerie och ekonomichef Björn Somnäs
presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.
Intressenter kan även delta via telefon.

Presentationen sker på svenska och presentationsunderlaget finns
tillgängligt för nedladdning på www.besqab.se från klockan 07:45
samma dag.

Presentation
För att delta vid presentationen, vänligen anmäl dig genom att
kontakta oss på ir@besqab.se senast den 26 augusti.

Presentationen hålls i lokaler i centrala Stockholm, på Regeringsgatan
30-32, Hiss A, plan 4. Deltagare bör vara på plats senast kl. 07:45.
Frukost serveras från klockan 07:30.

Deltagande via telefon
För att ta del av presentationen via telefon, ring +46 (0)8 535 211
70. Anslutning via telefon sker från och med klockan 07:50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anette Frumerie, VD
Tel: 08-630 16 20
E-post: anette.frumerie@besqab.se

För frågor kring deltagande på presentationen, vänligen kontakta:

Rebecca Prytz, Kommunikationschef
Tel: 08-630 16 14
E-post: rebecca.prytz@besqab.se

Besqab AB (publ) Org. nr 556498-4825
Box 1328, 183 13 Täby, Besöksadress: Kemistvägen 17
Telefon: 08-630 16 00, Fax: 08-630 16 90, E-post: ir@besqab.se

www.besqab.se

Besqab bildades 1989 och verksamheten är i huvudsak fokuserad till
nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med
tyngdpunkt på Stockholms län och Uppsala, vilket bedrivs inom
affärsområdet Projektutveckling Bostad. Sedan starten har Bolaget
varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och
drivit fram cirka 230 detaljplaner. Besqab bedriver även
uppdragsverksamhet i form av projektledning med totalansvar åt
externa fastighetsägare vid deras nyproduktion av bostäder,
huvudsakligen bostäder upplåtna med hyresrätt, vilket bedrivs inom
affärsområdet Construction Management, samt projektutveckling och
förvaltning av främst vård- och omsorgsbostäder, vilket bedrivs inom
affärsområdet Fastighetsutveckling. Besqabs aktie (BESQ) är noterad
på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 12 juni 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/besqab/r/inbjudan-till-presentation-av-besqabs...
http://mb.cision.com/Main/9279/9630207/276343.pdf

Författare Hugin