Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Betsson AB: Betsson emitterar obligationer om 1 miljard kronor, offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjud...

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER
SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR
(INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM,
AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH
DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S.
PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR
UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR
FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT
LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Betsson AB (publ) ("Bolaget" eller "Betsson") har framgångsrikt
placerat seniora icke säkerställda obligationer om SEK 1 000 000 000
under ett ramverk om totalt SEK 2 500 000 000. Obligationerna har en
löptid om tre år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 400
baspunkter och slutligt förfall 26 september 2022 ("Nya
Obligationerna"). Betsson avser att ansöka om upptagande till handel
av de Nya Obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

"Det har varit ett stort intresse från en bred krets av investerare i
den kraftigt övertecknade emissionen. Vi är dessutom glada att se att
intresset från större institutionella investerare från hela Norden
har varit betydligt större jämfört med vår första emission 2016. Det
visar att vi har marknadens stöd i vår långsiktiga strategi", säger
Martin Öhman, CFO på Betsson AB.

Betsson offentliggör vidare resultatet av det frivilliga
återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av
Betssons utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig
ränta, förfall 28 november 2019, ISIN SE0009320617 och med utestående
belopp om SEK 1 000 000 000 ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet
löpte ut kl. 12.00 den 19 september 2019. Innehavare av
Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat
återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om
SEK 754 000 000.

Betsson kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för
Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,70 procent av nominellt
belopp. Betsson kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta
från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och
inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för
Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 26 september 2019.

Betsson meddelar vidare att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt till
frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts
i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för Obligationerna
("Förtida Inlösen"). Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli
återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella
beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive,
föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för
Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 17 oktober 2019.

Nordea och Swedbank har varit dealer managers, agenter och joint
bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt
Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson har varit legal
rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp:
+46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ):
+46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
19 september 2019 kl.17:15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/betsson-ab/r/betsson-emitterar-obligationer-o...
https://mb.cision.com/Main/1067/2909442/1108550.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.