Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

BETTING: SPELINSPEKTIONEN FÖRESPRÅKAR B2B-LICENSER - RAPPORT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelinspektionen ställer sig bakom de röster
som vill se licenser även för underleverantörer. Myndigheten vill även se
utökad informationsplikt från licenshavare samt större möjligheter till
kreditprövning av spelare.

Det framgår av en delrapport från myndigheten enligt uppdraget att rapportera
månadsvis till regeringen om läget på den svenska spelmarknaden och vidtagna
åtgärder med anledning av coronaviruset.

Flera aktörer inom det svenska licenssystemet har förespråkat att en licens
för underleverantörer införs. Bland annat som ett led i att minska olagligt
spelande utanför licenssystemet.

"Spelinspektionen ser flera fördelar med att en sådan ordning införs så snart
som möjligt", skriver myndigheten i och lyfter bland annat fram den minskade
administrativa bördan för licenshavarna i och med att tyngdpunkten för
certifieringsprocessen då rimligen kommer att flyttas till
spelprogramsföretagen.

I rapporten föreslås även att en lagstadgad skyldighet för spelbolagen att
lämna uppgifter till Spelinspektionen om utvecklingen på spelmarknaden
införs. Detta för att myndigheten ska kunna göra korrekta analyser och därmed
vidta rätt åtgärder. Inom den rådande lagstiftningen kan enbart uppgifter som
behövs för tillsynen av licenser begäras ut medan övrig information från
spelbolagen är frivillig.

Bland andra förslag finns även möjlighet för en utökad kreditprövning av
spelare. Finansinspektionen har tidigare föreslagit att det ska ges möjlighet
för kreditgivare att inhämta information om individers skulder från externa
källor för att få en helhetsbild av de samlade skulderna, ett förslag som
Spelinspektionen alltså ställer sig bakom.

"Ett stort problem med spel om pengar är den överskuldsättning som enskilda
personer försätter sig i. Med en väl fungerande kreditprövning skulle den
typen av skuldsättning kunna undvikas", skriver Spelinspektionen.

Rapporten är en del i det regeringsbeslut som fattades den 23 april att
spelinspektionen med anledning av utbrottet av coronaviruset ska följa
utvecklingen på spelmarknaden vidta åtgärder samt redovisa dessa till
regeringen månadsvis.

---------------------------------------
Adam Wahlfeldt +46 8 5191 7920

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News