Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

BEWiSynbra Group AB (publ): BEWiSynbra får obligationsinnehavarnas godkännande om villkorsändringar för koncernens oblig...

Pressmeddelande den 24 september 2018

Den 31 augusti 2018 offentliggjorde BEWiSynbra Group AB (publ)
("BEWiSynbra Group") att bolaget hade initierat ett skriftligt
förfarande för att ändra vissa villkor i sitt SEK 550 miljoner
obligationslån (ISIN SE0009857980) och sitt EUR 75 miljoner
obligationslån (ISIN SE0010985556) ("Obligationerna").

Agenten för Obligationerna (Nordic Trustee & Agency AB (publ)) har
administrerat det skriftliga förfarandet som avslutades den 21
september 2018.

Ändringarna (sammanfattade nedan och angivna i detalj i kallelsen till
det skriftliga förfarandet vilken finns tillgänglig i
pressmeddelandet publicerat den 31 augusti 2018) accepterades av (i)
100 procent av de avgivna rösterna från obligationsinnehavare av
obligationer i SEK (ISIN SE0009857980) och (ii) 80,22 procent av de
avgivna rösterna från obligationsinnehavare av obligationer i EUR
(ISIN SE0010985556) i det skriftliga förfarandet och ett tillräckligt
antal obligationsinnehavare deltog i båda fallen vad gäller det
skriftliga förfarandet för att uppnå beslutsförhet om minst 20
procent av det justerade nominella beloppet.

Förslaget i det skriftliga förfarandet har således accepterats.

Ändringen i villkoren för Obligationerna innebär att vissa korgbelopp
för finansiella åtaganden ökas för att möjliggöra fortsatt expansion
av verksamheten. Vidare så kommer en bestämmelse i intercreditor
agreement att ändras för att möjliggöra för BEWiSynbra att effektivt
maximera synergier vid förvärv.

Ändringen i villkoren för Obligationen träder ikraft den 24 september
2018 medan ändringen i intercreditor agreement träder ikraft vid en
sådan tidpunkt som anges i ett separat ändrings- och bekräftelseavtal
som kommer att ingås avseende intercreditor agreement.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Danielsson, CFO, BEWiSynbra. Tel: +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentligöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 24 september 2018 kl. 10.45.

BEWiSynbra is an innovative player and a vital component of European
business, offering qualified and sustainable packaging solutions and
insulation systems for buildings. The Group's products protect and
safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many
other types of sensitive products, and meet legislators' increasingly
strict requirements for more efficient insulation of buildings. The
Group has around 1,000 employees in six countries and sales of
approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located
in Solna, Sweden. BEWiSynbra Group is owned to 51.6% by Frøya Invest
AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital
Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bewisynbra-group-ab--publ-/r/bewisynbra-far-ob...
http://mb.cision.com/Main/15986/2626086/914658.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.