Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Beyond Frames: Toppbetyg för Down the Rabbit Hole, intäkter upp 141 %

Delårsrapport första kvartalet 2020

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade under första kvartalet 2020 med 141 % och
uppgick därmed till 1 907 TSEK, att jämföra med 792 TSEK motsvarande
period föregående år.

· Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags
resultat (EBITDA) blev -668 TSEK i första kvartalet jämfört med -2
129 TSEK första kvartalet 2019.

· Resultatet före skatt uppgick till -2 618 TSEK jämfört med -3 386
TSEK första kvartalet 2019.

· EBITDA per aktie blev -0,05 SEK/aktie (-0,17 SEK/aktie motsvarande
period 2019) och periodens resultat blev -0,20 SEK/aktie (-0,26
SEK/aktie motsvarande period 2019).

· Likvida medel inklusive säkerställda kortfristiga fordringar
uppgick vid kvartalets utgång till

6 054 TSEK* att jämföra med 9 066 TSEK vid utgången av fjärde
kvartalet.

· Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i
koncernen uppgick vid periodens slut till 26 085 TSEK motsvarande
2,03 SEK per aktie att jämföra med 28 506 TSEK motsvarande 2,22
SEK/aktie 2019-12-31.

* Under föregående år har ett kortfristigt lån utgivits till Place
Holding AB, se mer info under Närståendetransaktioner i den
fullständiga rapporten.

Kommentarer från VD

Covid-19-pandemin och krisen som en följd av denna påverkar oss alla
liksom samhället i stort. Många människor har drabbats hårt både av
sjukdom och ekonomiskt. Hos Beyond Frames har första prioritet varit
att se till anställdas säkerhet och välmående samtidigt som fokus
legat på att säkra verksamheten hos våra studior. Vi är tacksamma att
vara i spelbranschen som under denna period påverkats positivt ur ett
marknadsperspektiv.

Tack vare den höga graden av digitalisering har verksamheten i Beyond
Frames och dess studior kunna fortsätta utan uppehåll. Personalen i
samtliga studior mår bra och omställningen till hemarbete har gått
smärtfritt. Utvecklingen av spel fortgår enligt plan och med
bibehållen produktivitet.

VR-spelmarknaden har under det första kvartalet fortsatt sin positiva
utveckling med oförminskad styrka. Våra intäkter ökade med 141 %
jämfört med motsvarande kvartal föregående år och vi växer fortsatt
snabbare än marknaden som helhet. Den starka utvecklingen förklaras
delvis av att Cortopia Studios nya VR-spel Down the Rabbit Hole
lanserades den 26 mars men även av tydlig intäktstillväxt från
studions sedan länge framgångsrika multiplayer spel Wands. Wands, som
lanserades 2016, fortsatta tillväxt är glädjande, samtidigt som den
tydliggör Beyond Frames starka position för att ta del av den
fortsatt växande VR-spelmarknaden.

Lanseringen av Down the Rabbit Hole var naturligtvis en viktig
händelse i kvartalet. Uppmärksamheten innan, under och efter
lansering har varit stor och positiv. Innehåll avseende spelet har
publicerats av närmare 200 journalister, youtubers och andra content
creators, nästan samtliga med starkt positiva recensioner och
rekommendationer. De flesta av dessa texter och filmer har en
relativt lång livslängd och därmed möjlighet att påverka
försäljningen under en längre period.

Det som värmer mest är ändå spelarnas betyg och omdömen om spelet.
Dessa har varit helt överväldigande. Det gäller både vad som skrivits
i kommentarer och betygen som delats ut. I skrivande stund ligger det
genomsnittliga betyget för spelet på 4,8 av 5 på den ledande
plattformen, Oculus Quest, på 5,0 av 5,0 på Sony Playstation VR och
med 100 % positiva recensioner på Steam VR. Dessa betyg är oerhört
viktiga för försäljningen och vi ser redan, och bedömer även
fortsatt, att detta ger merförsäljning under lång tid framöver.

Cortopia Studios har i och med lanseringen etablerat sig som en
kvalitetsstudio, med stark status hos de viktigaste VR-plattformarna
vilket är viktigt inför framtiden. Redan nu har studions position
lett till nya dialoger och direkta resultat för befintliga spel.
Framåt ser vi även positiva effekter vid nya lanseringar.

En drivande faktor bakom den fortsatt starka utvecklingen av
VR-spelmarknaden i kvartalet var den succéartade lanseringen av
Valves storsatsning på nästa spel i Half Life serien, Half Life:
Alyx, som lanserades exklusivt för VR den 23 mars. Lanseringen har
varit enormt upphaussad och efterlängtat och det var viktigt att den
levde upp till förväntningarna för att bibehålla det fortsatta
positiva momentumet i VR-spelmarknaden.

Det är värt att ha i åtanke att både Beyond Frames och samtliga
spelstudior befinner sig under stark utveckling. Trots att studiorna
är relativt nya leds de av erfarna spelutvecklare, med gedigen
bakgrund, och som har professionella team och stöd till sitt
förfogande. Dynamiken i och mellan våra fyra studios är stark. För
närvarande har Beyond Frames fem nya spel i pipelinen, fyra VR spel
och ett spel för PC. Utöver dessa organiska investeringar utvärderas
kontinuerligt nya möjligheter till investeringar med exponering mot
dataspel.

Sammanfattningsvis ser bolaget med spänning fram emot de närmaste åren
med flera lanseringar av nya spel samtidigt som vi förhoppningsvis
får möjlighet att välkomna flera talangfulla spelutvecklare och
studior till Beyond Frames-familjen.

Bolagets bästa tid ligger definitivt framför oss!

Daniel Drambo
VD, Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

Down the Rabbit Hole lanseras

Cortopia Studios lanserade sitt Alice i Underlandet-inspirerade
VR-spel Down the Rabbit Hole på Oculus Quest Store, Oculus Rift
Store, Steam VR och Viveport den 26 mars 2020.

Ny Head of Studio hos Cortopia Studios

Ricky Helgesson, styrelseordförande i Beyond Frames Entertainment AB,
en av grundarna till Cortopia Studios samt skaparen av Wands,
tillträdde 1 januari 2020 som Head of Studio och Creative Director
för Cortopia Studios.

Coronakrisen

Coronakrisen har inte haft någon större påverkan på Beyond Frames som
helhet. Försäljningen av spel påverkas positivt, samtidigt som
produktionen av VR headset störts av nedstängningen i framförallt
Kina. Den positiva trenden kring intresset för VR och VR-spel har
däremot tilltagit ytterligare och bedöms snarast opåverkad av
Corona-situationen.

Verksamheten i Beyond Frames och dess studior är intakt och påverkas
mycket lite av den samhällsutveckling som sker i samband med
coronavirusets utbrott. Personalen i samtliga studior mår bra och
omställningen till hemarbete har gått smärtfritt. Utvecklingen av
spel fortgår enligt plan och med bibehållen produktivitet.

Bolagets bedömningar linjerar väl med Digi-Capitals, en ledande
prognosmakare inom VR/AR, uppdaterade analys och prognos av
Coronakrisens påverkan på VR/AR marknaden generellt. I det korta till
medellånga perspektivet gällande Corona krisens påverkan på Appstore
marknaden (bland annat VR-spel) gäller att spelförsäljningen och
spelande får en positiv påverkan samtidigt som risken för flaskhalsar
inom produktions- och leveranskedjor av VR-headset drar ned
prognosen. I det längre perspektivet behåller de sin generella
prognos av en AR/VR marknad värd 65 miljarder USD 2024.

Det är viktigt att se risken för flaskhalsar i produktionen av
VR-headset i ljuset av att försäljningen just nu växer mycket starkt
och kontinuerligt slår nya rekord.

I övrigt följer bolaget noga utvecklingen som sker i omvärlden och är
förberett att vidta åtgärder om nödvändigt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Down the Rabbit Hole lanseras på Sony Playstation VR

Cortopia Studios lanserade sitt Alice i Underlandet-inspirerade
VR-spel Down the Rabbit Hole på Sony Playstation VR den 1 maj 2020.

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i
Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark,
engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens
begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj
av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består
gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och Zenz
VR.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/beyond-frames/r/toppbetyg-for-down-the-rabbit...
https://mb.cision.com/Main/17662/3115751/1250380.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.