Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

BHG Group AB: Delårsrapport: 1 januari-30 juni 2021

BHG passerar med råge milstolpen 10 miljarder kronor i årstakt
- Förvärvsresan fortsätter och den totala tillväxten i kvartalet översteg 30 %
sammanfattning

1 april - 30 juni

 • Nettoomsättningen steg med 31,8 % till 3 550,6 (2 694,9) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 14,1 %
 • Bruttoresultatet ökade med 40,0 % till 945,4 (675,5) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 26,6 (25,1) %
 • Justerad EBIT uppgick till 278,0 (232,7) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 7,8 (8,6) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 261,6 (222,0) Mkr och rörelsemarginalen till 7,4 (8,2) %
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 336,1 (605,0) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 199,9 (147,2) Mkr, en ökning med 35,8 % jämfört med föregående år
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,63 (1,34) kronor och efter utspädning till 1,62 (1,33) kronor

1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen steg med 41,5 % till 6 118,4 (4 323,3) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 22,5 %
 • Bruttoresultatet ökade med 50,1 % till 1 644,7 (1 096,0) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 26,9 (25,4) %
 • Justerad EBIT uppgick till 461,8 (312,7) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 7,5 (7,2) %
 • Rörelseresultatet uppgick till 430,1 (291,2) Mkr och rörelsemarginalen till 7,0 (6,7) %
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 455,6 (752,9) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 315,2 (193,4) Mkr, en ökning med 62,9 % jämfört med föregående år
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,61 (1,78) kronor och efter utspädning till 2,58 (1,77) kronor

 

Viktiga händelser under och efter periodens slut

M&A: 
 - Det under första kvartalet annonserade förvärvet av Svenssons i Lammhult samt det under andra kvartalet annonserade förvärvet av Hafa Bathroom Group godkändes av Konkurrensverket och kunde därmed slutföras. Båda verksamheterna konsolideras från 1 maj.
 - Den 9 juni annonserades förvärvet av 92 % av HYMA. Transaktionen godkändes nyligen av Konkurrensverket och slutfördes 21 juli. HYMA, som kommer att konsolideras från och med 1 augusti, förstärker DIY-segmentets ledande nordiska onlineposition genom både en kategorifördjupning och kategoribreddning och möjliggör tillväxt- och kostnadssynergier.

 • Nya kreditfaciliteter säkrades, med huvudsyfte att stödja en fortsatt hög M&A-takt; en utökning från en total kreditram om 2,4 Mdkr till 3,3 Mdkr.
 • Ett nytt incitamentsprogram för vissa seniora befattningshavare lanserades, genom utgivande av högst 1 200 006 teckningsoptioner, varav merparten tecknats och återstoden sparats för framtida, nära förestående nyckelrekryteringar. Kostnaden för programmet uppgår till 28,7 Mkr, varav 18,8 Mkr belastar kvartalet (föregående års program belastade resultatet i det tredje kvartalet med motsvarande 10,7 Mkr).

Denna information är sådan information som BHG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 07.00 CEST.
KONTAKTUPPGIFTER

För ytterligare
information, besök
www.wearebhg.com eller
kontakta:
 
Adam Schatz, vd och Jesper Flemme, CFO
koncernchef jesper.flemme@bhggroup.se
adam.schatz@bhggroup.se +46 (0) 720-80 25 69
+46 (0) 709-32 43 00  

Johan Hähnel, Ansvarig för Investerarrelationer
johan.hahnel@bhggroup.se
+46 (0) 70-605 63 34

 
TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN
Adam Schatz, vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer torsdagen den 22 juli, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, 
ring +46 (0)8 5055 8359 eller gå till https://tv.streamfabriken.com/bhg-q2-2021. Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://www.wearebhg.com/sv/investerare/presentationer/.
 
KVARTALSRAPPORTER PÅ WWW.WEAREBHG.COM
Den kompletta bokslutsrapporten för perioden januari till juni 2021 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på https://www.wearebhg.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
 
Om bhg
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.
    I gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har kunder i flertalet europeiska marknader. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.
    BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Författare Cision