Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-20

BHG Group AB (publ) - Delårsrapport: 1 januari-30 juni 2022

Lönsamhet trots utmanande omvärld
– Långsiktiga investeringar i teknik- och kundplattformen fortskrider – för att tillvarata oförändrade, långsiktiga tillväxttrender – samtidigt som fokus på lönsamhet prioriteras

SAMMANFATTNING

1 april - 30 juni
· Nettoomsättningen steg med 10,1 % till 3 908,5 (3 550,6) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till -8,1 % och proforma organisk tillväxt uppgick till -7,4%
· Bruttoresultatet ökade med 3,4 % till 975,6 (943,2) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 25,0 (26,6) %
· Justerad EBIT uppgick till 162,2 (278,0) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 4,2 (7,8) %
· Kassaflödet från rörelsen uppgick till -161,8 (336,1) Mkr
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,44 (1,63) kronor och efter utspädning till 1,43 (1,62) kronor

1 januari - 30 juni
· Nettoomsättningen steg med 14,7 % till 7 019,1 (6 118,4) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till -4,5 % och proforma organisk tillväxt uppgick till -3,0 %
· Bruttoresultatet ökade med 10,7 % till 1 817,3 (1 641,0) Mkr och bruttomarginalen uppgick till 25,9 (26,8) %
· Justerad EBIT uppgick till 296,4 (461,8) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 4,2 (7,5) %
· Kassaflödet från rörelsen uppgick till -40,1 (455,6) Mkr
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,34 (2,61) kronor och efter utspädning till 2,33 (2,58) kronor

Viktiga händelser under och efter periodens slut
· Genom en riktad nyemission den 4 maj om 16 393 443 aktier tillfördes BHG Group AB 1 000 miljoner kronor. Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i emissionen. Syftet med emissionen var att öka BHGs finansiella beredskap för framtida tillväxtinitiativ, främst organiskt och genom förvärv, samt att bibehålla finansiell flexibilitet.

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORTEN
Adam Schatz, vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer onsdagen den 20 juli, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46850516386 (PIN 9149078#) eller gå till https://tv.streamfabriken.com/bhg-q2-2022.
Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: https://www.wearebhg.com/sv/investerare/presentationer/.

DELÅRSRAPPORTER PÅ WWW.WEAREBHG.COM
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till juni 2022 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på https://www.wearebhg.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Kontakter


Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bhggroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bhggroup.se

Denna information är sådan information som BHG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-07-20 07:00 CEST.

Om oss


BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself (DIY) och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet produkter i gruppen till över 1,7 miljoner, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.
 
I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.
 
BHG:s e-handelsverksamheter har över 3 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Bifogade filer


BHG Delårsrapport Q2 Januari Juni 2022

Författare MFN