Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-19

Bilias styrelse har fattat beslut att ersätta pågående återköpsprogram av aktier med ett nytt återköpsprogram enligt Safe Harbour-förordningen


Styrelsen i Bilia AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2021 fattat beslut om att;

  • återkalla det pågående återköpsprogrammet om maximalt 4 000 000 egna aktier under vilket per dags dato 918 635 egna aktier har återköpts, och

  • starta ett nytt återköpsprogram om maximalt 3 000 000 egna aktier till ett sammanlagt belopp om högst 500 Mkr.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen).

Anledningen till styrelsens beslut är att det nya programmet är upprättat i enlighet med Safe Harbour-förordningen som möjliggör återköp av egna aktier under tysta perioder samt när bolaget har en öppen loggbok.

Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköp får ske fram till nästa årsstämma den 7 april 2022, vid ett eller flera tillfällen, och får inte innebära att innehavet av egna aktier vid någon tid överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Efter slutfört återköpsprogram av 3 000 000 aktier kommer bemyndigandet från årsstämman att vara utnyttjat. Styrelsen har för avsikt att föreslå att årsstämman den 7 april 2022 beslutar om att minska bolagets aktiekapital genom indragning av återköpta aktier.

Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av Nordea som, baserat på den handelsorder som Nordea fått av Bilia, fattar sina handelsbeslut oberoende av Bilia. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, och därutöver ska begränsningarna i fråga om pris i Safe Harbour-förordningen iakttas.

Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och i Safe Harbour-förordningen.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 102 799 952 och Bilia innehar 7 169 086 egna aktier.

Göteborg den 19 januari 2022

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se 
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2022, kl. 14:30.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Mercedes, Renault, Lexus, MINI, Porsche, Nissan, Dacia, Smart och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota, Mercedes, Nissan och Dacia och lastbilar av märket Mercedes.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2020 och hade cirka 4 700 anställda. 

Bilaga


Författare GlobeNewswire