Du är här

2018-05-15

BillerudKorsnäs: Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) har idag den 15 maj 2018 hållit
årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som
styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsredovisningen samt utdelning

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017 och beslutade att en
utdelning om 4,30 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna.
Avstämningsdagen fastställdes till den 17 maj 2018 och utbetalningen
beräknas ske den 22 maj 2018.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Andrea Gisle
Joosen, Bengt Hammar, Lennart Holm, Michael M.F. Kaufmann, Kristina
Schauman och Victoria Van Camp samt att välja Tobias Auchli och Jan
Åström till nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även att
omvälja Lennart Holm till styrelsens ordförande och Michael M.F.
Kaufmann till styrelsens vice ordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG som bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ingrid Hornberg
Román kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram,
bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier och
överlåtelse av egna aktier under det långsiktiga aktiebaserade
incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade om att införa ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram med samma struktur som de program som antagits vid
tidigare årsstämmor ("LTIP 2018") för högst 100 ledande
befattningshavare samt andra nyckelpersoner och talanger inom
BillerudKorsnäskoncernen.

För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018,
och bolagets övriga långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram,
beslutade årsstämman om att bemyndiga styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier. För att möjliggöra tilldelning av aktier
beslutade årsstämman vidare att vederlagsfri överlåtelse av högst 335
000 BillerudKorsnäsaktier i eget innehav får ske till deltagarna i
LTIP 2018 efter intjänandeperiodens utgång, som slutar i anslutning
till offentliggörandet av BillerudKorsnäs delårsrapport avseende
perioden januari - mars 2021.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om en ändring av BillerudKorsnäs
verksamhetsföremål för att bättre avspegla BillerudKorsnäs verksamhet
inom skogsbruk, genom ändring av bolagsordningen.

Övrigt

Vidare beslutade årsstämman bland annat att bevilja
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2017 års förvaltning, att fastställa arvode åt styrelsen och
ersättning för utskottsarbete, att fastställa arvode åt revisorn samt
att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, 08-553 335 00
Andreas Mattsson, General Counsel, 072-585 16 78

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/arsstamma-i-billerudkorsnas-...
http://mb.cision.com/Main/66/2521453/841777.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.