Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

BIMobject AB: BIMobject AB genomför besparingsprogram och ger uppdatering angående COVID-19

Carl Silbersky, VD på BIMobject: "COVID-19-pandemin påverkar oss alla
och affärsklimatet över hela världen. De växande återkommande
intäkterna från vårt software-as-a-service- erbjudande ger en solid
grund för vår verksamhet. Givet graden av osäkerhet i världen har vi
ändå fattat det svåra beslutet att inleda ett omfattande
besparingsprogram om 50 miljoner SEK, för att skydda vår starka kassa
och skynda på vår väg mot lönsamhet. Jag är samtidigt stolt över att
meddela att vår plattform fortsätter sin starka tillväxt, med
rekordhög användaraktivitet."

Information om affärssituationen med anledning av COVID-19

För det första kvartalet 2020 uppgick den preliminära och oreviderade
fakturerade försäljningen till 28.6 miljoner SEK, -5% jämfört med
första kvartalet 2019. Faktureringen påverkades negativt av fördröjda
beslutsprocesser hos kunderna och fortsatt låga volymer inom Content
Production. Därtill levde inte nykundsförsäljningen i Nordamerika och
Norden upp till förväntningarna.

På den positiva sidan växte årligen återkommande intäkter (ARR) i
kvartalet med 22% år-över-år, churn - andelen kunder som inte
förnyade sitt kontrakt - förblev låg och bolaget såg växande intresse
från nya kunder som vill genomföra mer av sin marknadsföring och
försäljning digitalt, när branschmässor och fysiska möten ställts in.
Web Services, bolagets software-as-a-service-erbjudande, uppgick till
72% av fakturerad försäljning.

Den starka tillväxten i plattformen fortsatte, med 1.9 miljoner
registrerade användare 31 mars 2020, en tillväxt om 33% sedan 31 mars
2019. Användaraktiviteten var fortsatt stark och växande.

Nytt besparingsprogram

På grund av den osäkra marknadssituationen har bolaget beslutat
genomföra ett omfattande besparingsprogram, som kommer minska
rörelsekostnaderna med 50 miljoner SEK på årlig basis jämfört med
2019. Bolaget förväntar sig att merparten av besparingarna kommer
vara möjliga att uppnå redan under redovisningsåret 2020.

Besparingarna kommer från att:

·
Minska antalet administrativa tjänster (IT, juridik och övrig
administration) vid bolagets huvudkontor.

· Avsluta alla återstående mjukvarukonsulter, med avsikten att över
tiden ersätta dem med nya, permanenta anställningar.

· Anpassa den regionala verksamheten genom att minska antalet
administrativa tjänster och storleken på sälj & marknads-teamen.

· Minska övriga kostnader, t.ex. hyra, resor, mässor, datorer och
mjukvara.

Som ett led i besparingsprogrammet för Nordamerika kommer Stefan
Larsson avgå från rollen som CSO och tf President, North America, och
helt lämna sitt operationella ansvar i bolaget. Stefan Larsson kommer
att kvarstå i bolagets styrelse.

Övriga förändringar i bolagets ledning

Bolaget meddelar också följande förändring, som inte är kopplad till
besparingsprogrammet:

·
VP of Product Research, Johan Dyrssen, kommer att lämna
ledningsgruppen men behålla sin roll och sitt ansvarsområde.

Carl Silbersky - VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Om BIMobject
BIMobject, grundat 2011, är ett ledande globalt IT-företag som ligger
i framkanten av byggindustrins digitalisering. Via www.bimobject.com
och www.polantis.com erbjuder bolaget en molnbaserad plattform som
förser 1,9 miljoner registrerade användare från byggindustrin, såsom
arkitekter och byggingenjörer, med digital produktinformation
(BIM-objekt) från över 1800 tillverkare av byggprodukter. Per den 31
december 2019 hade bolaget över 200 anställda i Europa och
Nordamerika, och en årlig nettoomsättning på 134 MSEK.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca, +46-8-528 00 399.
-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/F1A835660769586FE0...
https://mb.cision.com/Main/17629/3085135/1227480.pdf

Författare Cision News